ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΓΙΑ «ΙΑΝΟ» | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 1.079.744 €, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟ ΓΙΑ 454 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΠΛΗΓΗΣΑΝ

  • «Εγώ, ως Δήμαρχος θα ήθελα να ευχαριστήσω και να επικροτήσω δημόσια το έργο που επιτελέστηκε και να συγχαρώ τα μέλη της Επιτροπής και όλους τους υπαλλήλους και εργαζόμενους στο Δήμο που ασχολήθηκαν και έφεραν σε πέρας την όλη επιχείρηση»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΝΙΚΗΤΑ ΑΡΕΤΑΚΗ|
Ολοκληρώθηκε από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου η οποία είχε ορισθεί με απόφασή μας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η διαδικασία για την οικονομική ενίσχυση των πολιτών για την αποκατάσταση των ζημιών οικοσκευής και για μικρής κλίμακας επισκευαστικές εργασίες στις κύριες κατοικίες τους που επλήγησαν από το πέρασμα, από το νησί μας, του μεσογειακού κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» κατά την 18η και 19η Σεπτεμβρίου 2020 Μετά την προετοιμασία από την επιτροπή του σχετικού φακέλου με το σύνολο των προβλεπομένων δικαιολογητικών και την υπογραφή από εμάς των σχετικών αποφάσεων με τις οποίες επικυρώνουμε τις οικονομικές ενισχύσεις προς τους πληγέντες, καταρτίσθηκε σχετικό αίτημα για το Υπουργείο Εσωτερικών που έχει την αρμοδιότητα, προκειμένου να επιχορηγηθεί ο Δήμος μας με το συνολικό ποσόν 1.079.744€ , προκειμένου στη συνέχεια να αποδοθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε 454 νοικοκυριά του Δήμου Ζακύνθου. Για την όλη αυτή επιχείρηση που άρχισε από την επομένη εργάσιμη ημέρα του περάσματος του κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» εργάστηκαν επί τετράμηνο πολλά άτομα από το Δήμο Ζακύνθου, συντονισμένα, γρήγορα και οργανωμένα, υπό το συντονισμό της αρμόδιας επιτροπής, της οποίας ο υπεύθυνος κ. Στέλιος Πέττας είναι εδώ για να ενημερώσει συνοπτικά για το έργο που επιτελέστηκε και να απαντήσει σε όποια ερωτήματα ενδεχομένως υποβληθούν. Εγώ, ως Δήμαρχος θα ήθελα να ευχαριστήσω και να επικροτήσω δημόσια το έργο που επιτελέστηκε και να συγχαρώ τα μέλη της Επιτροπής και όλους τους υπαλλήλους και εργαζόμενους στο Δήμο που ασχολήθηκαν και έφεραν σε πέρας την όλη επιχείρηση. Θα ήθελα να συγχαρώ λοιπόν τα μέλη της Επιτροπής κ. Στέλιο Πέττα, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Κοινωνικών Υποθέσεων , κα Ασπασία Σούλη Μηχανικό εκ των Τεχνικών Υπηρεσιών, Ευαγγελία Μπουρογιάννη Διοικητικό του Τμήματος Κοιν. Πολιτικής, Αντωνία Τσιμάρα Διοικητικό εκ των οικονομικών υπηρεσιών, τους υπαλλήλους πολιτικής προστασίας του Δήμου κ. Διονύσιο Κόκλα Βενέδικτο και Νικόλαο Λαλαγιάννη, τις εργαζόμενες με 8μηνη σύμβαση κυρίες Βενετία Χιώνη, Ελένη Ζησίμου, Γεωργία Πασχάκη, το σύνολο των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ζακύνθου, κ. Ηλία Θεοδόση, κ. Γιώργο Χαλιλόπουλο, κα Δήμητρα Παγανοπούλου, κα Διονυσία Τρούσσα, κα Διονυσία Παράσχη, κα Χριστίνα Χρήστου, κα Αναστασία Τσιροπούλου καθώς και τον Προϊστάμενο του Γραφείου Κίνησης του Δήμου κ. Ξενοφόντα Καραβία και τους οδηγούς των οχημάτων που συνέβαλαν καθοριστικά στις αυτοψίες, κ. Σπύρο Μαμφρέδα, Βούρτση Δημήτριο, Σαπόγλου Πέτρο και Χαϊκάλη Παναγιώτη.


Πηγή