Δικαίωση των προσπαθειών του Προέδρου του Επιμελητηρίου Λευκάδας κ. Σκιαδαρέση αναφορικά με την ένταξη της Λευ […]

Με ικανοποίηση το Επιμελητήριο Λευκάδας βλέπει ότι μετά την παρέμβαση του Προέδρου κ. Σκιαδαρέση στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής(ΣΥΝΗΠΟ.), που έλαβε χώρα στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, κατά τη διαβούλευση του νομοσχεδίου Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο…», η Λευκάδα τελικώς συμπεριλήφθηκε στην περίπτωση των αμιγώς νησιωτικών περιφερειών.

Ο κ. Σκιαδαρέσης είναι μέλος του 10μελούς Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥΝΗΠΟ) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την από 4/8/2020 απόφαση συγκρότησης του Υπουργού.

Ο Πρόεδρος, δια μέσου του Ε.Ο.Α.Ε.Ν, είχε υποβάλλει συγκεκριμένες παρεμβάσεις, στις οποίες , εκτός τον άλλων, αποτυπωνόταν το αίτημα να συμπεριληφθεί η Λευκάδα και η Εύβοια στις αμιγώς νησιωτικές περιφέρειες, και όχι να διαφοροποιούνται και να αποτελούν ξεχωριστές περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 «Πεδίο εφαρμογής».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος συμμετείχε την Παρασκευή 22/01/2021, στην συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο. Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση τόνισε ότι το σχέδιο νόμου κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, αφού για πρώτη φορά γίνεται μια ουσιαστική εθνική παρέμβαση για να αποκτήσει η νησιωτικότητα περιεχόμενο, και δήλωσε την ικανοποίηση του για την αποδοχή της παρέμβασης του αυτής για την Λευκάδα.

Στη συνέχεια, κατατέθηκαν εκ νέου και οι υπόλοιπες προτάσεις για την βελτίωση άρθρων του νομοσχεδίου, όπως είχαν διατυπωθεί και στο αρχικό κείμενο της διαβούλευσης.

Τέλος, τόνισε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι ανάγκη να παρεμβαίνει και να αντιμετωπίζει συνολικά τη νησιωτική χώρα και τα προβλήματά της, ως το Υπουργείο «συντονιστής» για όλα τα θέματα που απασχολούν τους νησιώτες.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Σκιαδαρέσης Σωτήρης


Πηγή