Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Τεχνικές παρεμβάσεις στου Λάππα και στον Αλισσό

Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Τεχνικές παρεμβάσεις στου Λάππα και στον Αλισσό Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Τεχνικές παρεμβάσεις στου Λάππα και στον Αλισσό

Παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο στον Αλισσό σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Οι παρεμβάσεις γίνονται στην περιοχή της Σερδενής και περιλαμβάνουν διαμόρφωση και χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων σε μήκος περίπου 1.500 μέτρων.

Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε η παρέμβαση στη θέση Καλογερόστανη στου Λάππα. Στο σημείο εκείνο οι βροχές των Χριστουγέννων, είχαν καταστρέψει παλιό γεφύρι γεγονός που εμπόδιζε την πρόσβαση σε καλλιέργειες ενώ απόκλεισε και δύο κατοικίες.

Οι παρεμβάσεις του Δήμου περιλάμβαναν διαμόρφωση της κοίτης ώστε να υποδέχεται μεγαλύτερους όγκους νερού αλλά και την κατασκευή νέου και σύγχρονου γεφυριού προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των καλλιεργητών, κυρίως φράουλας, στις καλλιέργειές τους.


Πηγή