ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «Προμήθεια ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ Ε […]

Εγκρίθηκε σήμερα από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου – υπ αριθμ 1/2021 πράξη – η έγκριση υπογραφής συμβάσεων (και της αντίστοιχης λοιπόν ηλεκτρονικής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας του Δήμου μας ) 817.000 ευρώ και 79.000 ευρώ (Κάδοι) , με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 , για την προμήθεια :
1 Απορριμματοφόρου πρέσας χωρητικότητας 16m3.
2 Οπίσθιες πόρτες Απορριμματοφόρου πρέσας χωρ/τητας 22κμ..
2 Υδροφόρες – πυροσβεστικού 10.000 λίτρων
1 Ρυμουλκό (τράκτορας)Ημιρυμουλκούμενο με σύστημα συμπίεσης απορ/των χωρητικότητας 56κ.μ
380 κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων με ποδομοχλό Ανάδοχος εταιρία με τελική προσφορά για τα οχήματα είναι η Καούσης Α.Ε με τελική προσφορά 817.160 και για τους κάδους η ΕΒΠΣ με τελική προσφορά 78.973,12 . Η σύμβαση θα υπογραφή εντός των ημερών


Πηγή