Κανένα κρούσμα γρίπης μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2020

Κανένα κρούσμα γρίπης μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2020

Κανένα κλινικό δείγμα δεν ήταν θετικό για ιούς γρίπης μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2020

 

Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2020 – 2021 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα 40/2020 (28 Σεπτεμβρίου – 04 Οκτωβρίου 2020) και θα ολοκληρωθεί την εβδομάδα 20/2021 (17-23 Μαΐου 2021).

 

• Κατά την εβδομάδα 52/2020 (21-27 Δεκεμβρίου 2020) οι επισκέψεις σε ιατρό για γριπώδη συνδρομή παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα

• Κατά την εβδομάδα 52/2020 (21-27 Δεκεμβρίου 2020) στα δύο Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης (Τμήμα Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, και Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.), ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης συνολικά 3 κλινικά δείγματα και συγκεκριμένα 2 από νοσοκομεία και 1 από τα δίκτυα Sentinel.

Κανένα δείγμα δεν ήταν θετικό για ιούς γρίπης 

• Με βάση τα ανωτέρω, η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα

 

 

Πηγή των πληροφοριών για το κλινικό σκέλος επιδημιολογικής επιτήρησης

Τα στοιχεία προέρχονται από το Σύστημα Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Sentinel), το οποίο την περίοδο 2014-2015 αναδιοργανώθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) 2007-2013.

Συγκεκριμένα τα στοιχεία προέρχονται από το δίκτυο των ιδιωτών ιατρών, το δίκτυο ιατρών Κέντρων Υγείας και το δίκτυο ιατρών Μονάδων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ (πρώην Μονάδες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ).

Κατά την εβδομάδα 52/2020 ο αριθμός των συμμετεχόντων ιατρών που απέστειλε κλινικά δεδομένα ανήλθε στους 53 και οι επισκέψεις για κάθε αιτία που αντιστοιχούν στους ιατρούς που δήλωσαν, ανήλθαν στις 2.530 στο σύνολο της χώρας.

Κατά την εβδομάδα 52/2020 (21–27 Δεκεμβρίου 2020) στα δύο Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης (Τμήμα Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, και Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.), συνολικά ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης 3 κλινικά δείγματα και συγκεκριμένα 2 από νοσοκομεία και 1 από τα δίκτυα Sentinel.

Κανένα δείγμα δεν ήταν θετικό για ιούς γρίπης 

Από την εβδομάδα 40/2020 έως και την εβδομάδα 52/2020 έχουν ελεγχθεί συνολικά 198 κλινικά δείγματα και συγκεκριμένα 46 από νοσοκομεία και 152 από τα δίκτυα Sentinel.

Κανένα δείγμα δεν έχει βρεθεί θετικό για ιούς γρίπης.

Από την εβδομάδα 40/2020 έως και την εβδομάδα 52/2020, στην Ελλάδα δεν έχει καταγραφεί κανένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με ή χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ. 

Από την εβδομάδα 40/2020 έως και την εβδομάδα 52/2020 στην Ελλάδα δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

 

Η δραστηριότητα της γρίπης στην Ευρώπη

Στην ιστοσελίδα http://flunewseurope.org/ μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες που συλλέγονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και τον Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με τη δραστηριότητα της γρίπης στην Ευρώπη.

Κατά την εβδομάδα 51/2020 (21–27 Δεκεμβρίου 2020), η δραστηριότητα της γρίπης στην Ευρώπη παραμένει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.


Πηγή