Λιμεναρχείο Πάτρας: Ενημέρωση για την αντικατάσταση αδειών χειριστή ταχύπλοου σκάφους

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ενημερώνει ότι κατόπιν σχετικής διαταγής της αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. αιτήσεις που αφορούν σε αντικατάσταση αδειών χειριστή ταχύπλοου σκάφους παλαιού τύπου εφεξής παραλαμβάνονται και διεκπεραιώνονται.

Η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών δύναται να πραγματοποιηθεί είτε με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας/Γραφείο Γενικής Αστυνομίας κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στα τηλ. 2613-615433, 2613-615475 είτε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-dla στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την αντικατάσταση των προαναφερθεισών αδειών λήγει την 31-12-2021.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί του θέματος μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κ.Λ. Πάτρας/Γρ. Γενικής Αστυνομίας στα τηλέφωνα 2613615433-475.


Πηγή