ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ !

 • « ΥΠΑΡΞΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ …»

Η ανατολή του νέου έτους μας υποχρεώνει να αναφερθούμε στο μέχρις τώρα έργο της Δημοτικής Αρχής και να επισημάνουμε τις μελλοντικές εξελίξεις όσον αφορά την πορεία του Δήμου και των συνυφασμένων Δημοτικών Επιχειρήσεων. Η Δημοτική Αρχή έλαβε υπ΄όψιν τις αρνητικές συνιστώσες που είχε να αντιμετωπίσει όπως: 1)Την εξάμηνη πανδημία η οποία είχε σοβαρές συνέπειες στη λειτουργία των Δ/νσων του Δήμου λόγω της απουσίας του προσωπικού. 2)Την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά μεγάλου μέρους της αντιπολιτευτικής μερίδας του Δημοτικού Συμβουλίου εναντίον του Δημάρχου με επιδίωξη την πειθαρχική δίωξη του και την εκ την έσω κατάρρευση της ομάδας. 3)Την ανοργάνωτη παρουσία των αρμοδίων Δ/νσεων του Δήμου που μαζί με την κακοδιαχείριση των αιρετών έχουν υπερχρεώσει το Δήμο και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις με χρέη περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. 4)Την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση των υποδομών τόσο του Δήμου όσο και των επιχειρήσεων ΦoΔΣΑ & ΔΕΥΑΖ όπως κάτ΄ επανάληψη έχουμε αναφέρει λεπτομέρειες μέσω του Tύπου και του διαδικτύου. 5)Την ύπαρξη σοβαρών καταχρηστικών συμβάσεων και παραλείψεων είσπραξης πολλών εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου όπως αντικατάσταση φωτιστικών Δημοτικού φωτισμού, ενοικιάσεις Δημοτικών Κοινοχρήστων χώρων, τελών παρεπιδημούντων, δημοτικών τελών κ.λ.π. 6)Την εφαρμογή μιας αναχρονιστικής και παράνομης κανονιστικής δια τα καταστήματα με σοβαρότατες συνέπειες στην αισθητική και κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης. 7)Την απαράδεκτη κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου η οποία είχε εγκαταλειφθεί χωρίς κανένα ενδιαφέρον για την τύχη της. 8)Την πλήρη διάλυση της ΔΕΥΑΖ η οποία είχε μεταβληθεί σε ένα καρτέλ διαπλεκόμενων πολιτικών και ιδιωτικών συμφερόντων. 9)Την παραβατικότητα όσον αφορά την λαθροϋδροληψία, την παράνομη σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης, την εκροή λυμάτων αποχέτευσης δια μέσου του δικτύου ομβρίων στη θάλασσα, την ύπαρξη αδιευκρίνιστου αριθμού παρανόμων ηλεκτρικών παροχών χωρίς καταβολή Δημοτικών Τελών, την άναρχη δόμηση, την καταστροφή του δάσους κ.λ.π. 10)Τις συνέπειες του Κορονωϊού και τις υποχρεώσεις εκ του λόγου τούτου της Δημοτικής Αρχής για την Κοινωνική Προστασία. Η Δημοτική Αρχή αφού έλαβε υπ΄όψιν της ότι τα ανωτέρω εκτός της πανδημίας είναι αποτελέσματα πολυπαραγοντικών στρεβλοτήτων δεκαετιών και απαιτούν ιδιαίτερη διαχειριση, ότι το προσωπικό συμφέρον για να είναι υγιές πρέπει να μην εκτρέπεται από το κοινωνικό γενικό συμφέρον του δημότη και ότι η καθημερινότητα των κατοίκων πρέπει να αντιμετωπισθεί με την κατασκευή σωστών έργων υποδομής και όχι ευκαιριακή διασπάθιση κεφαλαίων χωρίς αποτέλεσμα αποφάσισε την σύνταξη ενός προγράμματος το οποίον πρόγραμμα δια το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 31/03/2021 προβλέπει: 1)Να τεθεί οριστικό τέρμα στην κακοδιαχείριση και στην σπάταλη διαπλεκόμενη διάθεση των δημοτικών εσόδων. Επιδίωξη που έχει επιτευχθεί σε μεγάλο ποσοστό και έως τις 31/03 θεωρούμε ότι θα έχει πλήρως επιτευχθεί. 2)Να ελαφρυνθεί ο Δήμος και απ΄αυτόν εξαρτώμενες επιχειρήσεις από τα υπέρογκα χρέη. Προς τον σκοπό αυτό έχουν διατεθεί οκτώμιση (8,5) εκατομμύρια ευρώ από την σημαντική κυβερνητική συνδρομή και βοήθεια προς τον Δήμο μας μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. Πέραν τούτου ο Δήμος από ίδια έσοδα συνεισφέρει με ποσόν περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ δια τον σκοπό αυτό. Ο στόχος αυτός εκπληρούται και είναι βέβαιον ότι στο τέλος της Δημαρχιακής Θητείας ο Δήμος θα έχει απαλλαγεί από τα δυσβάσταχτα χρέη του παρελθόντος αρκεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αφήσει την Δημοτική Αρχή να διαχειριστεί τα χρέη στην Τράπεζα Πειραιώς. 3)Όσον αφορά τις υποδομές: Σοβαροί ανασχετικοί παράγοντες είναι η πλημμελής στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό των Υπηρεσιών του Δήμου, οι συνεχείς ενστάσεις των εργολάβων στους διαγωνισμούς που γίνονται, η συνεχόμενη άρνηση του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και το απρόβλεπτο τέλος της Πανδημίας. Πρόθεσή μας είναι μέχρι την 31/03/2021 να έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες των έργων που θα αναφέρονται στα προγράμματα Τρίτση, Δημοσίων Επενδύσεων και χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ και να αρχίσουν οι κατασκευές των νέων έργων που έχουν ήδη ολοκληρωμένες μελέτες και ευρίσκονται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης τους όπως:

 1. Ηλεκτρική παροχή στο ΛΙΒΑ κόστος 80.000 € ολοκληρώθηκε.
 2. Κατασκευή έκτασης εναπόθεσης απορριμμάτων στο Λίβα συνολικού κόστους 300.000 € προς ολοκλήρωση.
 3. Αποκατάσταση λειτουργίας βιολογικού του Σκοπού με συνεργεία του Δήμου, ολοκληρώθηκε.
 4. Καθαρισμός τάφρων αγροτικών και δασικών οδών δια την πυροπροστασία συνολικού κόστους 32.000 €, ολοκληρώθηκε.
 5. Καθαρισμός χωματερών προηγουμένων ετών με συνεργεία του Δήμου, προς ολοκλήρωση.
 6. Κατασκευή δέκα παιδικών χαρών στις Δημοτικές Ενότητες, προϋπολογισμού 250.000 €, συνεχίζεται.
 7. Ανακαίνιση 6 παιδικών σταθμών συνολικού προϋπολογισμού 300.000 €, ολοκληρώθηκε.
 8. Ανακαίνιση της Μαθητικής Εστίας προϋπολογισμού 110.000 €, ολοκληρώθηκε.
 9. Κατασκευή Τοίχου αντιστήριξης στην περιοχή Ξύγκια προϋπολογισμού 26.000 €, ολοκληρώθηκε.
 10. Κατασκευή Τοίχου αντιστήριξης στον Ξεχωριάτη ολοκληρώθηκε η μελέτη, έναρξη κατασκευής προϋπολογισμού 106.000 € (πιστώσεις Ιανού).
 11. Αντικατάσταση ξύλινου πατώματος γυμναστηρίου Παναγούλας προϋπολογισμού 80.000 €, ολοκληρώθηκε.
 12. Επισκευή και αντικατάσταση τμήματος οροφής γυμναστηρίου Παναγούλας και συντήρηση βοηθητικών χώρων προϋπολογισμού 25.000€, ολοκληρώθηκε.
 13. Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ζακύνθου.

προϋπολογισμού 200.000 €, ολοκληρώθηκε.

 1. Επισκευή γηπέδων κόστους 20.000€ με εργασία συνεργείων του Δήμου, ολοκληρώθηκε.
 2. Διάνοιξη οδών, κοπή δέντρων, αποκατάσταση λόγω πλημμυρών, φερτών υλικών στους δρόμους όλων των δημοτικών ενοτήτων και χρήσης εκσκαπτικών μηχανημάτων λόγω Ιανού προϋπολογισμού 130.000 €, ολοκληρώθηκε.
 3. Κοπή δέντρων και απομάκρυνση, αποκατάσταση καταστρεφθέντων τμημάτων τοιχίου περίφραξης και διαδρόμων μετά επισκευής του κυλικείου λόγω Ιανού του Α’ Νεκροταφείου, προϋπολογισμού 130.000 €, συνεχίζεται.
 4. Πρόσθετες παρεμβάσεις στις 6 Δημοτικές Ενότητες για αποκαταστάσεις ζημιών σε Δημοτικά κτίρια, γήπεδα και κοινόχρηστους χώρους λόγω ζημιών από Ιανό, προϋπολογισμού 140.000 €, συνεχίζεται.
 5. Επισκευές σχολικών κτιρίων με συνεργεία του Δήμου, ολοκληρώθηκε.
 6. Επισκευή λακκουβών Δημοτικών οδών δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού 120.000 €, συνεχίζεται.
 7. Αγροτική οδοποιία Ζακύνθου Δ.Ε. Αλυκών και Αρκαδίων προϋπολογισμού 300.000€, συνεχίζεται ο διαγωνισμός μετά από ένσταση εργολάβου.
 8. Αντιπλημμυρικά έργα Συντάσσεται μελέτη ώστε να απομακρυνθούν ασφαλώς τα ύδατα των πλευρικών επιφανειών του Κάστρου και να μην κατακλύζουν το δίκτυο ομβρίων της πόλης. Επίσης να αποχετεύονται τα όμβρια των Αρκαδίων και Αλυκών ασφαλώς στο ποτάμι χωρίς κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων και ατυχημάτων, προϋπολογισμού 150.000 €, χρηματοδότηση από Δήμο (ΣΑΤΑ), συνεχίζεται.
 9. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων. Ολοκληρώθη η σύνταξη μελέτης ανακαίνισης και αξιοποίησης κοινοχρήστων χώρων που περιλαμβάνει την πλατεία Αγ. Νικολάου στο άνω Γερακάρι, εργασίες ανάπλασης στην περιοχή του Αεροδρομίου στα οικόπεδα του Δήμου και μικροεπεμβάσεις σε πλατείες της πόλεως προϋπολογισμού 200.000 € από πιστώσεις του Δήμου (ΣΑΤΑ), συνεχίζεται.
 10. Επισκευές κερκίδων Δημοτικού Σταδίου Έχει συνταχθεί μελέτη στατικής επάρκειας των κερκίδων του Σταδίου και του Δημοτικού σχολείου του Παντοκράτορα. Λόγω της σοβαρότητος εξετάζεται η μελέτη δια την σύμφωνη γνώμη και άλλου μηχανικού και μετά θα αρχίσει η διαγωνιστική διαδικασία με πιστώσεις του Δήμου λόγω του επειγόντως, προϋπολογισμού 150.000€ συνεχίζεται.
 11. Έργα δια ΑμΕΑ.
 12. Δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού προσβάσιμου θαλάσσιου προορισμού σε τέσσερις (4) παραλίες προϋπολογισμού 225.000€, τρέχει ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός.
 13. Κατασκευή ραμπών και WC ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες προϋπολογισμού 207.080€.
 14. Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την Δ/νση Καθαριότητας.

Διαγωνισμός προμήθειας μηχανημάτων προϋπολογισμού 220.000 €, έχει υποβληθεί ένσταση εργολάβου, συνεχίζεται.

 1. Προμήθεια απορριμματοφόρου.

Αφορά προμήθεια απορριμματοφόρου αξίας 150.000 €, το όχημα παρελήφθη, ολοκληρώθη.

 1. α) Αποχέτευση Καλαμακίου

β) Πλατεία Βολιμών Θα επιδιωχθεί απεμπλοκή και ολοκλήρωση των έργων καθ’όσον το πρώτο είναι απαραίτητο λόγω τουρισμού και το δεύτερο λόγω ανάπτυξης της ορεινής περιοχής μετά μάλιστα από τις απρόβλεπτες εξελίξεις στο Ναυάγιο. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (Με εγκριθείσα δαπάνη από προγράμματα και ίδια κεφάλαια του Δήμου). 1.Κατασκευή οδού πρόσβασης στο ΛΙΒΑ προϋπολογισμού 1.780.000 €, ολοκληρώθηκε. 2.Κατασκευή οδοποιίας στις 6 Δημοτικές Ενότητες προϋπολογισμού 500.000€ συνεχίζεται ο διαγωνισμός. 3.Επεμβάσεις δια αντιμετώπιση ζημιών Ιανού στις 6 Δημοτικές ενότητες σε αποκαταστάσεις οδών, τοίχων αντιστήριξης πρανών, αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών μέτρων προστασίας προϋπολογισμού 1.000.000 €. 4.Ανάπλαση οδού Ταβουλάρη Ελήφθησαν οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές εγκρίσεις. Ελήφθη έγκριση από το Πράσινο Ταμείο για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, προϋπολογισμός έργου 500.000 €. 5.OPEN MALL .Ολοκληρώθη η μελέτη συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία υπεβλήθη ένσταση εργολάβου, προϋπολογισμός 1.800.000€ . 6.Επισκευή συντήρηση δημοτικών οδών (Νερούλη, Τερτσέτη, Αγίου Διονυσίου, Φιλιτά, κ.λ.π.) Εξελίσσεται ο διαγωνισμός, υπεβλήθη ένσταση εργολήπτη, προϋπολογισμού 800.000 € (ΣΑΤΑ) των Δήμων. 7.Ανάπλαση λαϊκών κατοικιών Αγ. Χαραλάμπη με κατασκευή παιδικών χαρών, γηπέδου 5×5 κλπ, επίκειται δημοπράτηση προϋπολογισμού 500.000 €. (συνεχίζεται) 8.Επισκευή μόνωσης οροφής και εξασφάλιση επαρκούς στατικής αντοχής στο κτίριο του Γυμναστηρίου του σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ και αναγκαίες επισκευές μέχρι του ποσού των 500.000 € σε σχολικά συγκροτήματα από πιστώσεις κονδυλίων του Δήμου (ΣΑΤΑ). Συντάσσεται μελέτη ύψους 500.000€.(συνεχίζεται) 9.Υπογειοποίηση κάδων. Συνετάχθη μελέτη υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων. Επίκειται διαγωνισμός προϋπολογισμού 400.000 €.(συνεχίζεται) 10.ΔΕΥΑΖ Συντήρηση του Βιολογικού Πόλης(Πρόγραμμα Τρίτση). Συνετάχθη η σωστή μελέτη με την συμμετοχή του Αντιπροέδρου κ.Ζαρκάδη και επίκειται ο διαγωνισμός του έργου μετά την ενημέρωση του προγράμματος Τρίτση δια εγκριθείσα πίστωση 4.000.000€ περίπου. 11.ΔΕΥΑΖ Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ). Αντικατάσταση αγωγού Μπόχαλης – Φιλικών. Το έργο εκτελείται προϋπολογισμού 930.000€. 12.ΔΕΥΑΖ Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι Η διαγωνιστική διαδικασία συνεχίζεται. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.250.000€ 13.ΔΕΥΑΖ Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) Αγ. Λέοντας-Εξ. Χώρα 380.000€ Η διαγωνιστική διαδικασία συνεχίζεται. 14.Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού. Δ/νση Καθαριότητας προϋπολ.: 1.140.000€ Ο διαγωνισμός διεξάγεται κανονικά 15.Αποκατάσταση πολιτιστικού κέντρου Βασιλικού. Επικαιροποιείται η υπάρχουσα μελέτη δια υποβολή στο πρόγραμμα Τρίτση προς χρηματοδότηση προϋπολ.:300.000€. 16.Κατασκευή κτιρίου για τοποθέτηση του αρχείου της Πολεοδομίας κατ΄επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου. Συντάσσεται μελέτη δια υποβολή στο πρόγραμμα Τρίτση προϋπολογισμού 600.000€. ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙΣ 31/03/2021 ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΡΙΤΣΗ Η ΑΛΛΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ). 1)Ανακαίνιση και στατική επάρκεια Δημοτικού Κτιρίου που εξετάζεται η Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου. Συμπληρώνεται και επικαιροποιείται η μελέτη οπότε θα χορηγηθεί άμεσα η πίστωση δια την κατασκευή του έργου από την Περιφέρεια. Μετά θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία προϋπολογισμού 3.000.000€.(συνεχίζεται) 2)Ανάπλαση παραλίας Αργασίου Επικαιροποιείται η μελέτη δια έγκριση από την Κτηματική Υπηρεσία να εκτελεσθούν οι εργασίες ώστε να χορηγηθούν οι πιστώσεις από την Περιφέρεια μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Υπάρχει σχετική επικοινωνία με την Κτηματική Υπηρεσία και θα επιδιωχθεί η σύντομη ολοκλήρωση των διαδικασιών προϋπολογισμού 4.385.000€ (συνεχίζεται) 3)Σφαγεία. Μετά από την μακροχρόνια προσπάθεια αγοράς χώρου δια εγκατάσταση σφαγείων χωρίς αποτέλεσμα λόγω απροθυμίας των δημοτών απεφασίσθη η εγκ/ση σφαγείων σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου στην περιοχή του Κοιλιωμένου. Ήδη συνετάχθη το τοπογραφικό και άμεσα θα ληφθούν οι εγκρίσεις δια την σύνταξη μελέτης και εν συνεχεία εξασφάλισης και με την συμμετοχή του Δήμου της αναγκαίας πίστωσης δια την διαγωνιστική διαδικασία, προϋπολογισμού περίπου 1.000.000€. (συνεχίζεται) 4) Αθλητικό Κέντρο στο Φιολίτη. Επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης και υποβολή στο πρόγραμμα Τρίτσης για εξασφάλιση της πίστωσης. Προϋπολογισμός 2.500.000€ (συνεχίζεται) 5)Γήπεδο Αγερικού. Έχει ήδη συνταχθεί αρχιτεκτονική μελέτη και άμεσα θα συνταχθούν οι λοιπές απαιτούμενες ώστε να υποβληθούν στο Υπουργείο Αθλητισμού για σχετική έγκριση πίστωσης, προϋπολογισμού έργου περίπου 400.000€.(συνεχίζεται) 6)Ανάπλαση πόλης Ζακύνθου. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη ανάπλασης της πόλης Ζακύνθου και μετά την έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων κυκλοφοριακών και περιβαλλοντολογικών όρων θα υποβληθεί στο πρόγραμμα Τρίτση για την χρηματοδότηση προϋπολογισμού έργου 2.000.000€. (συνεχίζεται) 7)Ανάπλαση της παραλίας από ΞΕΝΙΑ έως Ακρωτήρι. Θα συνταχθεί μελέτη η οποία θα υποβληθεί στην Κτηματική Υπηρεσία για να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Κατόπιν θα υποβληθεί στην Περιφέρεια για χρηματοδότηση από σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 5.400.000€. (συνεχίζεται) 8)ΔΕΥΑΖ Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης προς αντικατάσταση παλαιού και φθαρμένου από αμιαντοσωλήνες και σιδηροσωλήνες. Συντάσσεται μελέτη με την άνευ αμοιβής σημαντική συνδρομή και συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Εταιρείας Πολιτικού Μηχανικού κ.Ζαρκάδη. Μετά την ολοκλήρωση και την έγκριση των περιβαλλοντολογικών όρων θα κατατεθεί στο πρόγραμμα «Τρίτση» για έγκριση πίστωσης προϋπολογισμού περίπου 12.000.000€.(συνεχίζεται) 9) ΔΕΥΑΖ Επέκταση κτιρίου ΔΕΥΑΖ στην Μπόχαλη. Εκπονείται Αρχιτεκτονική Μελέτη επέκτασης καθ΄ ύψους του κτιρίου της ΔΕΥΑΖ στην Μπόχαλη. Τούτο είναι απαραίτητο δια την συγκέντρωση των Υπηρεσιών σε ένα κτήριο δια την οργάνωση και απόδοση των. Εκκρεμεί η σύνταξη στατικής μελέτης και Η-Μ εγκ/σεων. Πρόβλημα είναι ότι το ισόγειο είναι αυθαίρετο και δεν έχει οικοδομική άδεια. Μετά την τακτοποίηση θα ενταχθεί σε πρόγραμμα ή θα γίνει με κόστος της επιχείρησης, προϋπολογισμού περίπου 800.000€.(συνεχίζεται) 10)Επέκταση Λυκείου Κατασταρίου. Εκπονείται αρχιτεκτονική μελέτη δια την καθ΄ ύψους επέκταση του Λυκείου. Πρόβλημα είναι η μη ύπαρξη οικοδομικής άδειας του ισογείου διότι το κτίσμα είναι αυθαίρετο. Μετά την σύνταξη των μελετών θα επιδιωχθεί η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Τρίτση. Προϋπολογισμός περίπου 500.000€.(συνεχίζεται) 11)Συμπληρωματικές παρεμβάσεις στα σχολεία. Συντάσσεται μελέτη δια απαραίτητες παρεμβάσεις στα σχολεία πέραν των αναφερόμενων εις το έργο των 500.000€ που χρηματοδοτείται από τα κεφάλαια (ΣΑΤΑ) του Δήμου. Το έργο τούτο θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Τρίτση και είναι προϋπολογισμού 1.500.000€. 12)Ενεργειακή αναβάθμιση του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου. Συνεχίζεται η διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογισμού 400.000€.(συνεχίζεται) 13)Παρεμβάσεις στον Λόφο του Στράνη και στην Μπόχαλη. Λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων δια το έτος 1821 μας εζητήθη να προτείνουμε ένα έργο στο πρόγραμμα Τρίτση δια να εγκριθεί η κατασκευή του. Προς τούτο με το Τοπικό Συμβούλιο προκρίνεται έργο αναβάθμισης του Λόφου του Στράνη και των κοινοχρήστων χώρων της Μπόχαλης η μελέτη του οποίου θα υποβληθεί στο πρόγραμμα Τρίτση. Ο προϋπολογισμός θα είναι 400.000€. 14)Κατασκευή πινακοθήκης μετά ξενώνων. Το έργο αυτό θα κατασκευασθεί στις Βολίμες σε κεντρικό οικόπεδο που θα παραχωρήσει ο Δήμαρχος στον Δήμο δια τον σκοπό αυτό και μόνον, επιφάνειας 1500τ.μ. Στους ξενώνες θα διαμένουν δωρεάν φοιτητές ελληνικών και ξένων σχολών καλών τεχνών ή ανεγνωρισμένοι καλλιτέχνες με υποχρέωση να αφήνουν έναν πίνακα δώρο στην πινακοθήκη. Τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία δια την ανάπτυξη της περιοχής μετά από τις απρόβλεπτες συνέπειες της αξιοποίησης του Ναυαγίου. Η μελέτη θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Τρίτση μετά τις εγκρίσεις από την Οικονομική Επιτροπή και θα τύχη η κατασκευή πρόσθετης οικονομικής προσφοράς από τον Δήμαρχο. Πέραν των ανωτέρω που αποτελούν το κατασκευαστικό πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής θα επιδιώξουμε τη σύμφωνη γνώμη των Τοπικών Κοινωνιών δια χωροθέτηση δυο βιολογικών που θα εξυπηρετούν τις ευρύτερες περιοχές των Αλυκών και του Τσιλιβή αντιστοίχως ώστε να καταστεί δυνατή η αποσυμφόρηση του βιολογικού της πόλης και να προχωρήσει η σύνταξη των σχετικών μελετών. Όσον αφορά τις καταχρηστικές συμβάσεις, την μη είσπραξη των τελών, την μη εισέτι σύνταξη νέας κανονιστικής δια τα καταστήματα, την περιουσία του Δήμου και την διάλυση της ΔΕΥΑΖ με λαθροϋδροληψίες και παράνομες συνδέσεις αποχέτευσης επειδή είναι θέματα σοβαρά τα οποία θα απασχολήσουν και την Δικαιοσύνη η Δημοτική Αρχή τα επεξεργάζεται με την δέουσα προσοχή για το συμφέρον των Δημοτών και σύντομα μετά την Πανδημία θα αναφερθεί εκτενώς. Όσον αφορά τον νέο ΦοΔΣΑ μετά την κατάργηση του υφισταμένου υποχρεούμεθα αφενός να παρακολουθήσουμε την κατασκευή του νέου εργοστασίου διαχείρισης δια να προστατεύσουμε τον υδροφόρο ορίζοντα του νησιού μας και αφετέρου να αναπτύξουμε την διαλογή στην πηγή ώστε να αποφύγουμε την συνέπεια συνεχών αυξήσεων στα Δημοτικά τέλη. Όσον αφορά τις επιπτώσεις της πανδημίας οι θεσμοθετημένες από την Πολιτεία απαλλαγές υποχρεώσεων θα εφαρμοστούν απολύτως είτε με μη καταβολή είτε με επιστροφή χρημάτων. Μετά την οριστική απαλλαγή από την πανδημία θα συγκροτηθεί ειδική επιτροπή η οποία αφού εκτιμήσει τις ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία θα εισηγηθεί σύμφωνα με τις δυνατότητες του Δήμου λήψη συγκεκριμένων μέτρων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά την διάρκεια της πανδημίας η συνεχής προσφορά του Δήμου μέσω των Κοινωνικών Δομών είναι γνωστή και αξιόλογη. Καλή Χρονιά με υγεία δια όλους μας Ο Δήμαρχος Ζακύνθου Νικήτας Αρετάκης


Πηγή