Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Προστατευόμενο διαμέρισμα για τις ανάγκες του ξενώνα του Ψυχαργώς «Γέφυρα»

papado-1-scaled.jpg

Από την Διοίκηση του Νοσοκομείου Μεσολογγίου ανακοινώνεται ότι τέθηκε σε λειτουργία προστατευόμενο διαμέρισμα για τις ανάγκες του Ξενώνα του ΨΥΧΑΡΓΩΣ «ΓΕΦΥΡΑ» του Νοσοκομείου, που διαμορφώθηκε από το προσωπικό του Ξενώνα και του Νοσοκομείου.

Το ανωτέρω διαμέρισμα, αφενός θα υποβοηθήσει τα άτομα που είναι σε προενταξιακή διαδικασία κανονικής ενσωμάτωσης και έχουν αποχωρήσει από τον Ξενώνα καθότι οι συνθήκες διαμονής είναι αξιόλογες και αφετέρου θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων που διαθέτει το Νοσοκομείο για τέτοιους σκοπούς.