Πάτρα: Με 3 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. την 12η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

  • Ακύρωση της αριθ. 840/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μετά την αριθ. 1697/2020 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο «Αντιπλημμυρικά έργα- κατασκευή συρματοκιβωτίων και τοίχων αντιστήριξης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
  • Παραχώρηση εξοπλισμού του έργου SPARC στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων- Καρναβάλι Πάτρας (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
  • Διαγραφή οφειλής (Δ. Θεοδώρου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).


Πηγή