Πάτρα: Συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, , σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. την 4η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

  • Εξέταση ενστάσεων κατά της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού δύο σταδίων για την μελέτη με τίτλο: «Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • α) Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή 12ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» και ανάθεση της σύμβασης στην μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση (προσωρινό ανάδοχο) και β) πρόσκληση προσωρινού αναδόχου όπως υποβάλλει εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)


Πηγή