ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ|«Πράσινο φως για την Κεφαλονιά, έναρξη για την Ζάκυνθο»

  • Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
  • Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων Κεφαλονιάς»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ|

  • Ημέρα – σταθμός για την διαχείριση των απορριμμάτων στο Ιόνιο

Ημέρα – σταθμός για την διαχείριση των απορριμμάτων στα Ιόνια Νησιά αποτελεί η απόφαση που έλαβε σήμερα ο περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Ιονίων Νήσων εγκρίνοντας την δημοπράτηση του έργου “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων Κεφαλονιάς”. Ο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων είναι ο πρώτος Φορέας στην χώρα μας που δημοπρατεί ένα τεχνικά εξελισσόμενο έργο, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, στο οποίο δύναται να συμπεριληφθούν νέες τεχνολογίες στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, το έργο της Κεφαλονιάς είναι το πρώτο δημοπρατούμενο έργο, το οποίο ακολουθεί τα νέα πρότυπα τεύχη του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και περιλαμβάνει, στην αξιολόγηση των προσφορών, τη δυνατότητα προσαρμογής στον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Μέσω εξασφαλισμένης “προαίρεσης” δηλ με την δυνατότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης προβλέπεται η δυνατότητα αναβάθμισης της μελέτης επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) με ενσωμάτωση συστήματος παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου (RDF/SRF) ώστε τα παραγόμενα υλικά & προϊόντα να είναι εκτός από Ανακυκλώσιμα Υλικά, Compost από την κομποστοποίηση του Προδιαλεγμένου Οργανικού και η παραγωγή σε Δευτερογενές καύσιμο. Παράλληλα, σήμερα, εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή του έργου “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων Ζακύνθου” που αφορά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων και του χώρου της υγειονομικής ταφής, και το οποίο μετά από χρόνια θα επιλύσει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα στην διαχείριση των απορριμμάτων.

Η Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων, Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου δήλωσε με μεγάλη ικανοποίηση: “Γυρίζει η σελίδα στα Ιόνια Νησιά. Αξιοποιείται η εργασία των Δημοτικών Αρχών και των Συνδέσμων Διαχείρισης που έχει γίνει μέχρι σήμερα και με αποφασιστικότητα και σταθερά βήματα ο νέος ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων οδηγεί την διαχείριση των aπορριμμάτων σε μια νέα εποχή προς όφελος της ποιότητας ζωής και των προοπτικών στα νησιά”.


Πηγή