Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών και η Δραματική Σχολή του ΔΗΠΕΘΕ υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών και η Δραματική Σχολή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με κεντρικό άξονα την παρουσία τους στην Πάτρα και την ανάδειξη του ρόλου τους στο κοινωνικό και πολιτιστικό τοπίο της πόλης.

Πρώτη δράση σε αυτό το πλαίσιο είναι η ανάληψη εκ μέρους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Φιλοσοφίας του μαθήματος της φιλοσοφίας στη Δραματική Σχολή, μάθημα που εντάχθηκε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα σπουδών της. Θα ακολουθήσουν κοινές δράσεις των δύο εταίρων και των φοιτητών/τριών τους για το ευρύ κοινό της Πάτρας.

Πιστεύουμε ότι μια τέτοια συνεργασία, πέρα από τον άμεσο αντίκτυπό της στους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, θα συμβάλει στο να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο η Πόλη της Πάτρας αντιμετωπίζει τους σημαντικούς εκπαιδευτικούς θεσμούς που φιλοξενεί και με τον οποίο αυτοί οι θεσμοί ανταποδίδουν τη φιλοξενία της.


Πηγή