Ξεν. Μπαχράς: “Κύριε Μυλωνά, σταματήστε επιτέλους τα ψέματα”

Επειδή από ότι φαίνεται κύριε Δήμαρχε έχετε «αδύναμη» μνήμη θα σας «βοηθήσω» εγώ όσο μπορώ, γιατί είναι απαράδεκτο κι ανέντιμο συνάμα να απαξιώνετε με αυτό τον τρόπο, μια τόσο μεγάλη επιτυχία που ήρθε ως επιστέγασμα της άψογης συνεργασίας της προηγούμενης δημοτικής αρχής του Δήμου μας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ιδιαίτερα με τον τότε Περιφερειάρχη κύριο ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ Απόστολο .

Το συγκεκριμένα έργο δρομολογήθηκε το Φεβρουάριο του 2018,εκπονήθηκε μελέτη, καταρτίστηκε πολυσέλιδος φάκελος και εν συνεχεία παρουσιάστηκε προς έγκριση. Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δ.Σ του Ο.Τ.Α.Δ. και στη συνέχεια ακολούθησε η έγκριση και υποβολή του φακέλου με αριθμ. πρωτ. 9331/29-08-2018 έγγραφο και Τεχνικό Δελτίο που το «συνοδεύει» απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δυτικής Αχαΐας προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Οι κόποι ευοδώθηκαν τελικά και εδόθη η έγκριση της πρότασης πρώτα από το Περιφερειακό συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου του 2018 με την υπ. Αριθμ. 153/11-09-2018 απόφαση, όπου ενεκρίθη ως θέμα <<Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: <<ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ>>,Π/Υ #303.000,00#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20018>>.

Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης στις 22-02-2019 με την Αριθμ. Πρωτ: 23310 απόφαση: «Εγκρίνουμε την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕΠ 001 με Κωδικό Έργου: 2019ΕΠ00100016, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Δ. Αχαΐας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία ».

Από τον Οκτώβριο του 2019 ως εκπρόσωπος της «Συνεργασίας Δυμαίων Πολιτών» είχα συνεχή συνεργασία κι επαφές τόσο με υπηρεσιακούς παράγοντες, με το Γενικό Διευθυντή Προγραμματισμού και Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Καραβίδα Δημήτρη),με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αχαΐας (Φλωράτο Παναγιώτη & Καλογερόπουλο Γιάννη ) όσο και με τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κύριο Παπαδόπουλο Παναγιώτη, τον Αντιπρόεδρο κύριο Δριβίλα Δημήτριο καθώς και τον πρώην Πρόεδρο του Π.Σ. κύριο Αγγελόπουλο Γιώργο, προκειμένου να ολοκληρωθούν και να επισπευσθούν οι διαδικασίες του έργου. Ως αποτέλεσμα των επίπονων κι επίμονων προσπαθειών είχαμε τελικά την επιτυχή έκβαση, κι έτσι τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 ψηφίστηκε πρώτα από την Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας και εν συνεχεία από το Περιφερειακό Συμβούλιο η έγκριση καθορισμού των όρων διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμού: 303.000,00€.

Μήπως κύριε Δήμαρχε να μας εξηγήσετε καλύτερα, γιατί ένα χρόνο τώρα (από τον Φεβρουάριο του 2020) εσείς και οι συνεργάτες σας δεν έχετε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με την Περιφέρεια ώστε σήμερα που μιλάμε όχι μόνο δεν έχει προκύψει ο ανάδοχος, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες αυτού του έργου, που μαζί με το γήπεδο των Νιφοραίικων θα αποτελούν σημείο αναφοράς των αθλητικών υποδομών στο δήμο μας.

Γνωρίζετε πολλούς φακέλους κύριε Δήμαρχε που να υποβάλλονται προς έγκριση στην Περιφέρεια και στο αρμόδιο Υπουργείο που να είναι «ΑΔΕΙΟΙ» και παρόλα αυτά: πρώτον να γίνονται αποδεκτοί και να πρωτοκολλούνται από τους υπηρεσιακούς παράγοντες κατά την υποβολή, δεύτερον να εξετάζονται και τρίτον να ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ κιόλας με συνολικό ύψος μάλιστα 303.000,00€;

Κλείνοντας φυσικά και θα αναφερθώ στο δικό σας τρόπο δράσης όπως αναφέρετε στο δελτίο τύπου σας, κάνοντας πρώτα μια επισήμανση και εν συνεχεία καταθέτοντας ένα ερώτημα. Τον δικό σας τρόπο λειτουργίας τον καταλάβαμε πολύ καλά από τις πρώτες μέρες κιόλας της θητείας σας βλέποντας τον τρόπο που απαξιώσατε και διαλύσατε εκ βάθρων το γήπεδο ποδοσφαίρου των Σαγεικων (εγκαταστάσεις και αγωνιστικός χώρος).

Θα θέλαμε επίσης να μας ενημερώσετε για το γήπεδο των Νιφοραικων, το οποίο έχει παραδοθεί προς χρήση στην ΕΠΣ ΑΧΑΙΑΣ από τον Φεβρουάριο του 2020 σχετικά με τα εξής: πρώτον με ποια μελέτη και πότε προχωρήσατε στην επέκταση αυτού και δεύτερον εάν έχει πληρωθεί ο εργολάβος και πότε;


Πηγή