ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/02/2021 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 03:00 Μ.Μ

…………….


Πηγή