Πάτρα: Πάνω από 30.000 μηνύσεις μέσα σε δύο χρόνια!

Δικομανείς είναι οι Πατρινοί, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν. Μόνο την περασμένη χρονιά υποβλήθηκαν 15.000 μηνύσεις στην Πάτρα, ενώ την προπέρσινη γύρω στις 19.000 μηνύσεις.

Τα νούμερα αυτά είναι μεγάλα και δείχνουν τον φόρτο των δικαστηρίων, δίνοντας ταυτόχρονα μια εξήγηση στο γιατί ο προσδιορισμός της εκδίκασης των υποθέσεων είναι σε τόσο μεγάλο βάθους χρόνου.

Αν λάβουμε υπόψη μας και τις αναβολές της εκδίκασης των υποθέσεων που γίνονται για διάφορους λόγους, τότε φτάνουμε εύκολα στο συμπέρασμα γιατί η δικαιοσύνη προχωρά στην χώρα μας με ρυθμούς "χελώνας".

Με υποθέσεις που η ολοκλήρωση της εκδίκασης τους κρατάει κατά μέσο όρο περισσότερο από πέντε χρόνια. Και έτσι ένα σημαντικό ποσοστό των υποθέσεων αυτών, σε ένα ποσοστό της τάξεως του 15%, αρχειοθετούνται και δεν φτάνουν ποτέ στο εδώλιο.


Πηγή