Πάτρα: Το 10% των κρουσμάτων κορωνοϊου είναι μαθητές

Ένα 10% περίπου, των κρουσμάτων της «κόκκινης» Πάτρας, αφορά μαθητές, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη ακόμα περισσότερων ελέγχων στον χώρο της εκπαίδευσης, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξης του 18% περίπου που αφορά ιδιωτικούς υπαλλήλους και καταδεικνύει την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας.

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι προκειμένου να υπάρξει ύφεση της πανδημίας στην περιοχή και να… ξε φύγει η Πάτρα από το κόκκινο θα απαιτηθεί πολύ μεγάλη προσοχή όλων και αυστηρή επιδημιολογική επιτήρηση.

Πηγή: dete.gr