Σύνδεσμος Ύδρευσης Λευκάδας: Βλάβη αγωγού στη θέση «ΠΟΝΤΕ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης ανακοινώνει – ενημερώνει ότι σήμερα ημέρα Κυριακή 14-2-2021, παρουσιάστηκε βλάβη στη θέση «ΠΟΝΤΕ» στον αγωγό που περνάει κάτω από τη γέφυρα. . Για την αποκατάσταση απαιτείται βάρκα η οποία δεν είναι δυνατό να προσεγγίσει λόγω των καιρικών συνθηκών.

Για το λόγω αυτό η αποκατάσταση της βλάβης προγραμματίζεται για αύριο 15-02-2021 ημέρα Δευτέρα.

Η διακοπή θα είναι μικρής διάρκειας και ενδέχεται να επηρεάσει τοπικά Σφακιώτες ,Δρυμώνα καθώς και Νικιάνα Γένι , Πόρο.

Η διακοπή δεν θα επηρεάσει την πόλη της Λευκάδας αλλά ενδέχεται να παρουσιαστεί χαμηλή πίεση.

Παρακαλούμε για την κατανόηση των συμπολιτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ


Πηγή