ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ |Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΑΝΑΔΡΑΣΗ»)

«Μετά τη τοποθέτηση του κ. βουλευτή ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

  • Η έδρα να είναι στη Ζάκυνθο.
  • Ο Δήμος να εκπροσωπείται στον φορέα και να προβλεφτούν ανταποδοτικά.
  • Να παραμείνει η εκπροσώπηση των κοινοτήτων Αναφωνήτριας και Βολιμών.
  • Να μη παρέχεται η μεταβίβαση των μετοχών σε ιδιώτες»


Πηγή