ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ|Η ανάπτυξη των δημιουργικών κόμβων, αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα σε 8 περιοχές Ελλάδα […]

Στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού έργου εδαφικής συνεργασίας«InterregΕλλάδα-Ιταλία 2014-2020»Creative@HubsΟλιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων δημιουργικών επιχειρήσεων – η διαδικασία ανακαίνισης κτιριακών υποδομών και προσαρμογής τους σε δημιουργικούς κόμβους, αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα, στις 4 περιφέρειες: της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου, των Ιονίων Νήσων και, της Απουλίας. Στη δυτική Ελλάδα, έχει ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίηση των τεχνικών παρεμβάσεων που θα μεταρρυθμίσουν ανακαινίζοντας το κτίριο της πρώην Γεωργικής Σχολής Πάτρας και, θα το διαμορφώσουν σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό συνεργατικό χώρο για τις δημιουργικές επιχειρήσεις. Τόσο ο 2ος όροφος του διατηρητέου νεοκλασικού «Χρυσόγελου» στο Μεσολόγγι, αλλά και στο Αγρίνιοο 2οςόροφος στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου, όσο και ο παραχωρημένος χώρος στο διοικητήριο τουΠύργου,έχουν διαμορφωθεί και πολύ σύντομα θα επανδρωθούν με τεχνολογικό εξοπλισμό, δίνοντας τη δυνατότητα στις ΜμΕ δημιουργικές επιχειρήσεις για σημείο συνάντησης, δημιουργικότητας και δικτύωσης. Στη Ζάκυνθο, στις εγκαταστάσεις του Μουσικού Λυκείου θα αναπτυχθεί ένα από τα πλέον σύγχρονα στούντιο ηχογράφησης της Ελλάδας, ένας χώρος ο οποίος θα χρησιμεύσει και ως μέρος ανάπτυξης του δημιουργικού και πολιτιστικού κλάδου της ευρύτερης περιοχής. Ταυτόχρονα στα Ιωάννινα έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ενός δικτύου φορέων με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συμπλέγματος μεταξύ διαφόρων τομέων της βιοτεχνίας, όπως η κεραμική, η αργυροχοΐα, η ξυλουργική, τα υφαντά και η σκαλιστική πέτρα. Η ιδέα είναι να παρέχονται κοινές υπηρεσίες, δράσεις υποστήριξης της ανάπτυξης, κατάρτιση, σχεδιασμός και πιλοτικές μέθοδοι παραγωγής, αλλά και εκθέσεις και δραστηριότητες μάρκετινγκ για τους προαναφερθέντες τομείς της τοπικής οικονομίας. Τέλος, η περιφέρεια της Απουλίας, στις πόλεις Bariκαι Foggiaθα δημιουργήσει δύο σύγχρονες δομές υποστήριξης της δημιουργικής βιομηχανίας αναπτύσσοντας ένα πολύ-τομεακό περιβάλλον, φιλοξενώντας επιχειρήσειςκυρίως του αγροτικού και διατροφικού τομέα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με τη συμμετοχή πανεπιστημίων και ιδιωτικών εταιρειών που ενθαρρύνουν συνδέσεις, λύσεις, καινοτομία και παράγουν βέλτιστες πρακτικές. Σημαντικό παράγοντα εκσυγχρονισμού, θα αποτελούν τα ICTεργαλεία που αναπτύσσονται για την τεχνολογική υποστήριξη των ΜμΕ δημιουργικών επιχειρήσεων, τα σεμινάρια και θεματικά εργαστήρια που θα διοργανωθούν ενδυναμώνοντας συνεργαζόμενες δραστηριότητες και δικτύωση των 8 συνεργατικών χώρων, μέσω της στοχευμένης διαχείρισης τους από τους διαχειριστές των κόμβων. Ταυτόχρονα, η ανταλλαγή καινοτομίας και τεχνογνωσίας, καθώς και η διεθνοποίηση των ΜμΕ δημιουργικών επιχειρήσεων, θα επιτευχθούν μέσω διασυνοριακών συνεργειών. Η 2η συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του έργου [email protected], που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021, βεβαίωσε τη σταθερή πορεία υλοποίησης των δρομολογημένων εργασιών, στις 4 περιφέρειες Ελλάδας-Ιταλίας.


Πηγή