Νέο Δ.Σ. στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Φυτειών

Στις Φυτείες την Τρίτη 25 Μαΐου συνήλθαν σε συνεδρίαση για εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φυτειών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και του Εποπτικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φυτειών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας εκλέγονται για το Δ.Σ.:

1. Πρόεδρος: Ο κ. Ελευθερίου Σπυρίδων του Ευσταθίου.
2. Αντιπρόεδρος: Ο κ. Παληγεώργος Ηλίας του Γεωργίου.
3. Ταμίας: Ο κ. Κουτσομπίνας Σταύρος του Παντελή.
4. Μέλος: Ο κ. Καραπάνος Ιωάννης του Χρήστου.
5. Μέλος: Ο κ. Μακρυπίδης Ανδρέας του Κων/νου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας εκλέγονται για το Ε.Σ.:
1. Πρόεδρος: Ο κ. Κουτσομπίνας Θωμάς του Χρήστου.
2. Μέλη: Ο κ. Γαλάνης Φίλιππος του Δημητρίου και Μητσοστέργιος Μιχαήλ του Βλασίου.