ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝIΩΝ ΝΗΣΩΝ

Μετά από αίτημα της ΑΝΑΣΑ για έκτακτη σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με θέμα: «η πορεία και η προοπτική του ΦΟΔΣΑ μετά τις δύο καταδικαστικές αποφάσεις της επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006»

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΣΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : «ΑΝΑΣΑ» | ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΟΔΣΑ «ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Συγκεκριμένα, To Περιφερειακό Συμβούλιο προχωρά σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ με τηλεδιάσκεψη, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου. ΘΕΜΑ 1ο:Η πορεία και η προοπτική του ΦΟΔΣΑ μετά τις δύο καταδικαστικές αποφάσεις της επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006» Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης “ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά” κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος. ΘΕΜΑ 2ο:5η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου Αυτοτελής Διεύθυvση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. ΘΕΜΑ 3ο:5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικών και Πληροφορικής Tweet


Πηγή