Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ε.ο Αντιρρίου-Ιωαννίνων και Αγρινίου – Καρπενησίου

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας Δημήτριος Γαλαζούλας έλαβε απόφαση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν ε.ο Αντιρρίου-Ιωαννίνων και την ε.ο Αγρινίου – Καρπενησίου.

Ειδικότερα, έλαβε απόφαση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη χ/θ 68+650 της Εθνικής Οδού Αντιρρίου Ιωαννίνων και αποσκοπώντας στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων αποφασίζεται:

Ο περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, στη χ/θ 68 + 650 της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, (παράδρομος της Ε.Ο. στο ύψος των εγκαταστάσεων του εργοστασίου με την επωνυμία «Agrino»), για την εκτέλεση εργασιών πρασίνου (κλάδεμα δέντρου).
2.-Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο παράδρομο της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων επί της χ/θ 68+500, καθ’ όλη το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών.
3.-Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 04/06/2021 έως και την Δευτέρα 14/06/2021 και κατά τις ώρες 07.00΄ έως 13.00΄.
4.-Μετά το πέρας των εργασιών τα ανωτέρω τμήματα θα δίδονται εκ νέου στην κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη του αρμόδιου τμήματος συντήρησης πρασίνου του Δήμου Αγρινίου, ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την συνημμένη, στο υπ’ αριθ. (4) σχετικό, εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 04/06/2021 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 13.00’ ώρα της 14/06/2021.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Ακόμη, δημοσιοποιήθηκε η απόφαση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών πρασίνου επί της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου.

Αποφασίστηκε, ο περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων περί το 1ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου και στα πενήντα (50) μέτρα μετά την συμβολή της με την περιμετρική οδό Αγρινίου και
2.-Την εναλλάξ διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην ως άνω χιλιομετρική θέση της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου.
3.- Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 04/06/2021 έως και την Δευτέρα 14/06/2021 και κατά τις ώρες 07.00΄ έως 13.00΄.
4.-Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμα της Ε.Ο. θα δίδεται εκ νέου στην κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη του αρμόδιου τμήματος συντήρησης πρασίνου του Δήμου Αγρινίου, ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων (τοποθέτηση σημαιοφόρων, κινητής φωτεινής κατακόρυφης σήμανσης και κώνων) και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την συνημμένη, στο υπ’ αριθ. (4) σχετικό, εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)
Η παρούσα απόφαση θα ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 04/06/2021 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. , την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής σήμανσης και λήγει την 13.00΄ ώρα της 14/06/2021.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.