Πάτρα: Το άτομο που αναλαμβάνει την ΔΟΥ μετά την συγχώνευση

Τη θέση της Προϊσταμένης στην ΔΟΥ Πατρών αναλαμβάνει η Σοφία Καϊάφα. Ένα άτομο με μεγάλη εμπειρία κάτι που ήταν βασικό κριτήριο για την επιλογή της καθώς μετά τη συγχώνευση των εφοριών ο φόρτος εργασίας θα είναι τεράστιος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σοφία Καϊάφα υπηρετούσε από τον Απρίλιο του 2018 στη θέση της Προϊσταμένης της Γ' ΔΟΥ Πατρών, όπου είχε αντικαταστήσει τον Παναγιώτη Τζόλα.


Πηγή