«ΑΒΑΤΟ» ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ -Έντονες Διαμαρτυρίες για το Κυκλοφοριακό χάος … Οι απορίες και οι επισημάνσει […]

«Κυκλοφοριακή “αναρχία” …Σοβαροί κίνδυνοι για πρόκληση ατυχημάτων»

  • Διαμαρτυρία για τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην παραλιακή – Έντονη η αντίδραση τοπικού συμβουλίου – Στο μικροσκόπιο η περιοχή του Μνημείου των Πεσόντων και της Πλατείας Σολωμού

ΚΩΣΤΑΣΠΕΤΤΑΣ : «Άναρχη και απαράδεκτη κατάσταση που υποβαθμίζει την εικόνα του κέντρου της Πόλης μας…» Ποια θεωρεί το Τοπικό Συμβούλιο τη «μεγαλύτερη αιτία της υφιστάμενης κατάστασης…» – «Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν κάνει καμία ενέργεια για να δοθεί λύση στο πρόβλημα που ταλαιπωρεί κατοίκους και επισκέπτες» ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ|Στο μικροσκόπιο η περιοχή του Μνημείου των Πεσόντων και της Πλατείας Σολωμού – «Να σταλεί έγγραφο προς τη Λιμενική Αρχή και το Τμήμα αδειών καταστημάτων του Δήμου… εάν υπάρχει απόφαση χωροθέτησης για τις ανωτέρω δραστηριότητες…» ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΤΖΑΓΙΑΣ : «Πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι από το Λιμεναρχείο και την Αστυνομία στους χώρους αρμοδιότητας τους»
Την έντονη αντίδραση του τοπικού συμβουλίου πόλης προκάλεσε η υπάρχουσα κατάσταση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην παραλιακή ζώνη. Στην τελευταία συνεδρίαση του, το τοπικό συμβούλιο, αναφέρθηκε εκτενώς, στις μέχρι σήμερα συνεχείς παρεμβάσεις του, στις εμπλεκόμενες με το θέμα υπηρεσίες, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. Εστιάζοντας το ενδιαφέρον του, στην περιμετρικά του μνημείου της Στήλης των Πεσόντων περιοχή, καθώς και στην Πλατεία Σολωμού, αναφέρεται στις δραστηριότητες που εξελίσσονται εκεί, όπως στα τουριστικά ημερόπλοια, στα λεωφορεία, όπως και στα τρία τουριστικά τρενάκια, «τα οποία, χρησιμοποιούν χώρο στάσης και στάθμευσης περιμετρικά της Πλατείας Σολωμού, χωρίς το τοπικό συμβούλιο να έχει λάβει σχετική απόφαση για παραχώρηση». Στα πλαίσια αυτά ζητούν, την εντατικοποίηση των ελέγχων και στέλνουν το παρόν πρακτικό, στον Δήμαρχο , στο Λιμεναρχείο, στην Δημοτική Αστυνομία, καθώς και στο τμήμα αδειών καταστημάτων, προκειμένου να ελεγχθεί και «να ενημερωθούμε για την νομιμότητα της δραστηριοποίησης και στάθμευσης των τουριστικών τρένων και των ζωήλατων αμαξών». Σύμφωνα με τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου, σύντομα θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου, όπου θα αναφερθούν αναλυτικά σε όλα αυτά τα προβλήματα και τις ενέργειες που έχουν προχωρήσει, προκειμένου να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία.

  • Συγκεκριμένα η απόφαση του τοπικού συμβουλίου που έλαβε αριθμό 46/2022 αναφέρει:

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Διαμαρτυρία για την υφιστάμενη κατάσταση και τα προβλήματα κυκλοφοριακού στην παραλιακή», αναφέρει μέχρι σήμερα το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην παραλιακή παραμένει έντονο και άλυτο. Το Τοπικό Συμβούλιο ήδη έχει λάβει τις 19/2022 και 35/2022 αποφάσεις του τις οποίες έχει κοινοποιήσει στις αρμόδιες αρχές, αλλά έως σήμερα στην κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου και με πλήθος επισκέπτες στο Νησί, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για να δοθεί λύση στο πρόβλημα που ταλαιπωρεί κατοίκους και επισκέπτες. Θεωρούμε η μεγαλύτερη αιτία της υφιστάμενης κατάστασης οφείλεται στη θέση των τουριστικών ημερόπλοιων στο λιμένα πλησίον της στήλης των πεσόντων και στα λεωφορεία που μεταφέρουν, επιβιβάζουν- αποβιβάζουν τους τουρίστες σε αυτά, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργήσει το σημείο περιμετρικά του μνημείου των πεσόντων σε χώρο στάθμευσης και επιβίβασης- αποβίβασης τουριστών, που θα μπορούσε να διευθετηθεί με την μεταφορά των τουριστικών ημερόπλοιων σε άλλο σημείο αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου. Έχουμε επισημάνει ότι το γεγονός αυτό υποβαθμίζει ένα μνημείο τουριστικού ενδιαφέροντος και εν γένει όλη την εικόνα του κέντρου της Πόλης μας και δημιουργεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα, αφού κατά τις ώρες επιβίβασης- αποβίβασης δεν υπάρχει επαρκής αστυνόμευση της περιοχής. Επίσης στο σημείο αυτό δραστηριοποιούνται τρία τρενάκια, τα οποία χρησιμοποιούν χώρο στάσης και στάθμευσης περιμετρικά της πλατείας Σολωμού και για τα οποία το Τοπικό Συμβούλιο δεν έχει λάβει απόφαση περί παραχώρησης χώρου και ούτε έχουμε ενημερωθεί εγγράφως περί της νομιμότητας λειτουργίας τους, όπως επίσης και για το πλήθος ζωήλατων αμαξών που δραστηριοποιούνται στην παραλιακή. Όλα αυτά συντελούν στη δημιουργία μιας άναρχης και απαράδεκτης κατάστασης που υποβαθμίζει την εικόνα του κέντρου της Πόλης μας, δημιουργούν μεγάλο κυκλοφορικό πρόβλημα και καθυστερήσεις σε όλη την παραλιακή ως και την είσοδο του κεντρικού Λιμένα και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για πρόκληση ατυχημάτων. Για όλους αυτούς τους λόγους και επειδή έως σήμερα, παρά τις συνεχόμενες οχλήσεις μας προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, δεν βλέπουμε να γίνεται κάποια ενέργεια προς επίλυση του προβλήματος, προτείνω να δοθεί Συνέντευξη Τύπου προς όλα τα Μ.Μ.Ε, όπου θα ενημερώσουμε τους πολίτες ότι το Τοπικό Συμβούλιο Πόλης διαμαρτύρεται έντονα, είναι αντιτίθεται με την υφιστάμενη κατάσταση στην παραλιακή και το κέντρο της Πόλης μας και να καλέσουμε δημόσια τους αρμόδιους να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες τους.

  • Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Χρήστος Μεϊντάνης, ο οποίος προτείνει να σταλεί έγγραφο προς τη Λιμενική Αρχή και το Τμήμα αδειών καταστημάτων του Δήμου, σχετικά με το εάν έχουν νομίμως χορηγηθεί άδειες στάσης και στάθμευσης για τα τρενάκια και τις ζωήλατες άμαξες που δραστηριοποιούνται στην Πόλη και εάν υπάρχει απόφαση χωροθέτησης για τις ανωτέρω δραστηριότητες και εάν υπάρχει κανονισμός που να προβλέπει τις υποχρεώσεις τους και ωράριο λειτουργίας τους. Επίσης, όπως έχουμε ήδη λάβει και στις προηγούμενες αποφάσεις μας, πρέπει να πιέσουμε ώστε τα τουριστικά ημερόπλοια να μετακινηθούν σε άλλο χώρο ευθύνης του Λιμεναρχείου, ώστε να μη δημιουργείται και το σημαντικό πρόβλημα με τη στάση και τη στάθμευση των λεωφορείων.
  • Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Δημήτριος Βερτζάγιας, ο οποίος είπε ότι συμπληρωματικά σε όλα τα παραπάνω που έχουν αναφερθεί θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι από το Λιμεναρχείο και την Αστυνομία στους χώρους αρμοδιότητας τους, διότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα εντείνεται και εξ αιτίας των διπλό παρκαρισμένων αυτοκινήτων σε όλη την Πόλη και ιδιαίτερα στο Κέντρο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος συνοψίζοντας, προτείνει να προγραμματιστεί Συνέντευξη Τύπου προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τις έως τώρα ενέργειες μας , να δηλώσουμε δημόσια ότι το Τοπικό Συμβούλιο Πόλης διαμαρτύρεται έντονα και αντιτίθεται με την υφιστάμενη κατάσταση στην παραλιακή και το κέντρο της Πόλης μας και να καλεστούν δημόσια οι αρμόδιοι φορείς να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη λύση του προβλήματος. Επίσης να σταλεί το παρόν πρακτικό στο Δήμαρχο Ζακύνθου, στο Λιμεναρχείο Ζακύνθου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου, στην Δημοτική Αστυνομία Ζακύνθου για δικές τους ενέργειες ως προς την εντατικοποίηση των ελέγχων και στο Τμήμα Αδειών Καταστημάτων και το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, προκειμένου να ελεγχθεί και να ενημερωθούμε για τη νομιμότητα της δραστηριοποίησης και στάθμευσης των τουριστικών τρένων και ζωήλατων αμαξών. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί των θεμάτων και στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να προχωρήσουν σε ψηφοφορία και να αποφασίσουν σχετικά με το : Να προγραμματιστεί Συνέντευξη Τύπου προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τις έως τώρα ενέργειες μας , να δηλώσουμε δημόσια ότι το Τοπικό Συμβούλιο Πόλης διαμαρτύρεται έντονα και αντιτίθεται με την υφιστάμενη κατάσταση στην παραλιακή και το κέντρο της Πόλης μας και να καλεστούν δημόσια οι αρμόδιοι φορείς να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη λύση του προβλήματος. Επίσης να σταλεί το παρόν πρακτικό στο Δήμαρχο Ζακύνθου, στο Λιμεναρχείο Ζακύνθου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου, στην Δημοτική Αστυνομία Ζακύνθου για δικές τους ενέργειες ως προς την εντατικοποίηση των ελέγχων και στο Τμήμα Αδειών Καταστημάτων και το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, προκειμένου να ελεγχθεί και να ενημερωθούμε για τη νομιμότητα της δραστηριοποίησης και στάθμευσης των τουριστικών τρένων και ζωήλατων αμαξών. Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων και μετά από διαλογική συζήτηση αφού ακολούθησε ψηφοφορία Ομόφωνα

Αποφασίζει, Να προγραμματιστεί Συνέντευξη Τύπου προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τις έως τώρα ενέργειες μας , να δηλώσουμε δημόσια ότι το Τοπικό Συμβούλιο Πόλης διαμαρτύρεται έντονα και αντιτίθεται με την υφιστάμενη κατάσταση στην παραλιακή και το κέντρο της Πόλης μας και να καλεστούν δημόσια οι αρμόδιοι φορείς να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη λύση του προβλήματος.
Επίσης να σταλεί το παρόν πρακτικό: 1. στο Δήμαρχο Ζακύνθου, στο Λιμεναρχείο Ζακύνθου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου, στην Δημοτική Αστυνομία Ζακύνθου για δικές τους ενέργειες ως προς την εντατικοποίηση των ελέγχων και 2. στο Τμήμα Αδειών Καταστημάτων και στο Λιμεναρχείο Ζακύνθου, προκειμένου να ελεγχθεί και να ενημερωθούμε για τη νομιμότητα της δραστηριοποίησης και στάθμευσης των τουριστικών τρένων και ζωήλατων αμαξών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 46/2022. Tweet


Πηγή