Διασυνοριακές Β2Β συναντήσεις & εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις της Αιγιάλειας, στο πλαίσιο του […]

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “F.A.M.E. ROAD” στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος Αιγιαλείας, πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο εκπαιδευτικές επισκέψεις από επιχειρήσεις της Ιταλίας σε επιχειρήσεις της Αιγιαλείας.
Ειδικότερα, επιχειρηματίες από τη Γκραβίνα και τη Γκροτάλιε επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλείας, σε κλάδους που συνδέονται με τους άξονες του έργου (Τρόφιμα, Τέχνη, Μετακίνηση, Ενέργεια), ενώ τους δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουν τη διαδικασία παραγωγής τους. Σκοπός των επισκέψεων αυτών ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις, καθώς και η διερεύνηση πιθανών συνεργειών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης» Β2Β συναντήσεις ανάμεσα σε Έλληνες και Ιταλούς επαγγελματίες από τους χώρους της αγροδιατροφής, της εστίασης, της φιλοξενίας, της τέχνης, της γαστρονομίας και των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Στόχος των διασυνοριακών Β2Β συναντήσεων ήταν η δια ζώσης επαφή και δικτύωση, η εδραίωση σχέσεων και η ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις των δύο
χωρών.

Σημειώνεται ότι το ευρωπαϊκό έργο “F.A.M.E. ROAD”- Food Art Movement Energy – The Road to Country Experience είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας το οποίο βασίζεται στη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας μέσα από τέσσερις πυλώνες, τους λεγόμενους F.A.M.E. (Food, Art, Movement, Energy) δηλαδή Τοπικά Προϊόντα Aγροδιατροφικού Tομέα – Τέχνη και Πολιτισμός – Βιώσιμη Κινητικότητα – Πράσινη Ενέργεια και αποσκοπεί στην τουριστική ανάπτυξη
της περιοχής της Αιγιάλειας και την ανάδειξή της ως τουριστικού προορισμού μέσω μιας ολοκληρωμένης και αειφόρου προσέγγισης.


Πηγή