Άκυρο λόγω χαμηλής συμμετοχής το δημοψήφισμα για «Κλιματικά ουδέτερο Βερολίνο έως το 2030»

Το δημοψήφισμα για «Κλιματικά ουδέτερο Βερολίνο έως το 2030» απέτυχε την Κυριακή να συγκεντρώσει την απαιτούμενη συμμετοχή του 25% όσων έχουν δικαίωμα ψήφου και κρίνεται, επομένως, άκυρο.

Το δημοψήφισμα, το οποίο θα υποχρέωνε την διοίκηση της πόλης να κατοχυρώσει νομοθετικά τον στόχο για το κλίμα, απέτυχε αφού ψήφισαν λιγότεροι από τους απαιτούμενους 607.000 ψηφοφόρους, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πολιτειακού εκλογικού επιτρόπου. Περίπου 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν επιλέξιμοι.

Σύμφωνα με το Δίκτυο RND, στα 2.999 από τα 3.103 εκλογικά τμήματα έχουν καταμετρηθεί 411.884 ψήφοι υπέρ του «ναι» και 392.198 ψήφοι υπέρ του «όχι» στην πρόταση για πολιτικές που θα οδηγήσουν σε τουλάχιστον κατά 95% κλιματική ουδετερότητα στη γερμανική πρωτεύουσα έως το 2030.

Το αποτέλεσμα αφήνει σε ισχύ έναν μη δεσμευτικό στόχο για κλιματική ουδετερότητα έως το 2045, ο οποίος είναι σύμφωνος με την υπόλοιπη Γερμανία.


Πηγή