Δημοσίευση ανακοίνωσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος

Σας ενηµερώνουµε ότι από σήµερα 2/6/2023 τίθεται σε ισχύ η πεζοδρόµηση
της οδού Αγγ. Σικελιανού στη χερσαία ζώνη λιµένα Λευκάδας από 18:00 µ.µ. έως
06:00 π.µ. καθηµερινά και η οποία λήγει στις 16/10/2023 και ώρα 06:00 π.µ.
Όσοι κάτοικοι της περιοχής το επιθυµούν, µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο
∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη & ∆. Καλυβιώτη, 1ος όροφος) για
την έκδοση άδειας διέλευσης των οχηµάτων τους.

The post Δημοσίευση ανακοίνωσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος first appeared on Lefkas News.


Πηγή