Κοινοτοπία: Τι να κάνουμε με το παλαιό λιμάνι: απαιτούνται συνθέσεις όχι λογικές μηδενικού αθροίσματος!

Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, της 1ης Φεβρουαρίου σχετικά με την χωροθέτηση Μαρίνας για mega-yacht στη βόρεια λιμενολεκάνη του παλαιού λιμανιού, επανέφερε στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου για το μέλλον της πόλης το στρατηγικό ζήτημα του θαλασσίου της μετώπου, μετά την ίδρυση του νέου λιμανιού στην Ακτή Δυμαίων.

Όπως έγινε γνωστό η πρόταση του ΟΛΠΑ για την οποία ζητεί χωροθέτηση, είναι για το τμήμα του παλαιού λιμανιού από το μόλο της Αγ. Νικολάου ως την οδό Θεσσαλονίκης, μια έκταση 27 στρεμμάτων, με προβλεπόμενη (υπάρχουσα κυρίως αλλά και νέα) δόμηση 5.308 τ.μ. και μέγιστο ύψος κτισμάτων τα 8 μέτρα.

Η «Κοινο_Τοπία» ως οργάνωση πολιτών με ευρεία οπτική ενδιαφέροντος για τα κοινά της πόλης θεωρεί καταρχήν θεμελιώδες αναγκαία η διεξαγωγή του διαλόγου αυτού να γίνει χωρίς δόγματα και προκαταλήψεις. Όλες οι παράμετροι πρέπει να ληφθούν υπόψη, παράμετροι όπως η πραγματικότητα της ύπαρξης λιμενικών υποδομών που υποχρησιμο- ποιούνται, η διέλευση της νέας Γραμμής του τραίνου, η ανάγκη πρόσβασης των πολιτών στο θαλάσσιο μέτωπο, η ανάγκη δημιουργίας νέων αναπτυξιακών διεξόδων.

Θεωρούμε ότι οι στόχοι της πρόσβασης των πολιτών στο θαλάσσιο μέτωπο για αναψυχή, στο μέγιστο δυνατό μήκος, η αξιοποίηση υπαρχουσών λιμενικών υποδομών για νέες χρήσεις με αναπτυξιακή δυναμική, η διέλευση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής μπορούν να αποτελέσουν μέρη μιας δημιουργικής και προωθητικής για την πόλη σύνθεσης.

Συγκεκριμένα εκτιμάμε και υποστηρίζουμε ότι και ορατά αυξημένη πρόσβαση στο κεντρικό θαλάσσιο μέτωπο μπορεί να επιτευχθεί, και Μαρίνα μεγάλων yacht μπορεί να χωροθετηθεί, με προφανή οφέλη νέων θέσεων εργασίας και αυξημένου τουρισμού. Συγκεκριμένες πρακτικού αλλά και νομικά δεσμευτικού χαρακτήρα προϋποθέσεις που μπορούν να προταθούν ή να γίνουν δεκτές από τον ΟΛΠΑ, ώστε να υπηρετείται η λογική της σύνθεσης που προαναφέραμε, και να υιοθετηθούν από την πόλη είναι μια διέξοδος που έχουμε συμφέρον να διερευνήσουμε. Η επιλογή επίσης ρεαλιστικών λύσεων για τη διέλευση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής είναι στοιχείο μιας τέτοιας σύνθεσης.

Η Πάτρα πόλη με παρελθόν λιμενικό, βιομηχανικό, πολιτιστικό για το οποίο είμαστε περήφανοι αλλά και με ελπιδοφόρες δυνατότητες να ανοίξει νέους δρόμους στα πεδία αυτά, δεν υπηρετείται από λογικές μηδενικού αθροίσματος (ότι κερδίζει μια επιλογή το χάνει άλλη). Υπηρετείται από ένα διάλογο χωρίς άκαμπτες στάσεις και δόγματα, που μπορεί να καταλήξει σε συνέργειες πολλαπλά επιτυχείς και προωθητικές.

Η Κοινο_Τοπία καλεί όλους, (ΟΛΠΑ, Δημοτική πλειοψηφία, δημοτικές παρατάξεις και φορείς) να κινηθούν σε μια τέτοια λογική. Οι καρποί θα είναι για όλους μας, η Πάτρα μπορεί και πρέπει να τολμήσει.


Πηγή