Πάτρα: Με 13 θέματα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή την Τρίτη

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την Τρίτη 2 Απριλίου 2024, ώρα 09:00, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και σύναψη 1ης τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας (1η ΣΣΕ) του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 7ου Επαγγελματικού Λυκείου Πατρών» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (2015) ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», αναδόχου Α. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», αναδόχου Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 4. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2024 που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2024 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 5. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 Δήμου Πατρέων, ανταποδοτικού χαρακτήρα (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 6. Διαγραφή οφειλής (ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 1. Διαγραφή οφειλής (ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – αρ. πρωτ. 5934) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 2. Διαγραφή οφειλής (ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – αρ. πρωτ. 5929) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 3. Διαγραφή οφειλής (ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 4. Διαγραφή οφειλής (ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 5. Διαγραφή οφειλής (ΠΕΡΔΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ – αρ. πρωτ. 20483) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 6. Διαγραφή οφειλής (ΠΕΡΔΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ – αρ. πρωτ. 20488) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 7. Διαγραφή οφειλής (ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)


Πηγή