Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας τοποθέτησε μωβ κάδους ανακύκλωσης δίνοντας το παράδειγμα της ανακύκλωσης

Στο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ένδυσης και υπόδησης εντάχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας στο πλαίσιο προώθησης της ανακύκλωσης και των αρχών κυκλικής οικονομίας, έπειτα από συνεργασία με την εταιρεία RECYCOM. Τα οφέλη που προκύπτουν μέσα από αυτή την πρωτοβουλία είναι πολλαπλά καθώς, αφενός πρόκειται για μια έμπρακτη προσφορά κοινωνικής στήριξης σε ευπαθή και ευάλωτα άτομα, αφετέρου με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει η Δυτική Αχαΐα στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος:

«Μαζί με τους πολίτες χτίζουμε μία συλλογική συνείδηση συνυπευθυνότητας η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας. Η ενίσχυση της ανακύκλωσης βοηθά στον αγώνα που δίνουμε για την προστασία του περιβάλλοντος και στην ποιότητα της καθημερινότητας του κάθε δημότη».

Συνολικά τοποθετήθηκαν 20 μηχανήματα στις κάτωθι περιοχές του Δήμου: κάτω Αχαΐα, Αλισσός, Πετροχώρι, Νιφορέικα, Λακκόπετρα, Μετόχι, Ριόλο, Σαγαίικα, Λουσικά και Μαζαράκι.

Ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας, περιβάλλοντος και ανακύκλωσης Άγγελος Καραντζάς καλεί κάθε δημότη να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια γιατί το οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος είναι μεγάλο.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της παραπάνω συνεργασίας είναι:

  1. Σημαντική ωφέλεια περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αφού τα είδη αυτά θα αποτρέπονται από το ρεύμα των αστικών αποβλήτων, τα οποία ο Δήμος οδηγεί σε υγειονομική ταφή με σημαντικό οικονομικό κόστος διαχείρισης
  2. Οικονομική ωφέλεια από την εξοικονόμηση των αναλογούντων ποσών περιβαλλοντικής εισφοράς, τα οποία θα κατέβαλλε ετησίως σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4042/2012, για τις ποσότητες ανακυκλούμενων, ανακτωμένων και επαναχρησιμοποιημένων πλέον ενδυμάτων και υποδημάτων, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα απορρίπτονταν στο ΧΥΤΑ.
  3. Έμμεσο κοινωνικό όφελος από την εκπαίδευση των πολιτών του δήμου σε δράσεις και πολιτικές περιβαλλοντικού σεβασμού, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας και πράσινης οικονομίας.


Πηγή