Σύνταξη σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό και θάνατος συνταξιούχου

Σύνταξη σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Τι ισχύει μετά τον θάνατο του συνταξιούχου για την αχρεωστήτως πιστωθείσα σύνταξη στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό

 

Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που αναφέρεται στην περίπτωση που η σύνταξη κατατίθεται σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό και ο δικαιούχος συνταξιούχος αποβιώνει.

Στην περίπτωση αυτή ο συνδικαιούχος του κοινού τραπεζικού λογαριασμού δεν πρέπει να προβεί σε καμία συναλλαγή στον λογαριασμό καθόσον ο ΕΦΚΑ θα πάρει πίσω την καταβληθείσα σύνταξη

 

 

Αναδημοσίευση από τον διαδικτυακό τόπο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών http://www.adjustice.gr/

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Απόφαση

ΔΠΑ 18656/2020, 8ο Τμήμα

Η σύνταξη καταβάλλεται από οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης νομίμως και σε κοινό λογαριασμό, κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 του ν. 5638/1932, εφόσον μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνεται ο συνταξιούχος.

Σε περίπτωση πίστωσης του λογαριασμού αυτού, αχρεωστήτως, με σύνταξη μετά τον θάνατο του συνταξιούχου, ο λογαριασμός χρεώνεται με το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό μέχρι την εξάντληση του υπάρχοντος υπολοίπου.

Εάν το υπάρχον υπόλοιπο δεν επαρκεί για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύνταξης, το ελλείπον ποσό αναζητείται με τη νόμιμη διαδικασία κατ’ αρχάς από τους συνδικαιούχους του λογαριασμού.

Το ποσό αυτό δεν αποτελεί στοιχείο της κληρονομίας κατ’ άρθρο 1710 Α.Κ., αφού η οφειλή γεννάται μετά τον χρόνο επαγωγής της κληρονομίας (χρόνο θανάτου).

 

Αντίθετα, οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος δικαιούχου τραπεζικού λογαριασμού, εάν δεν είναι οι ίδιοι συνδικαιούχοι του λογαριασμού αυτού, δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της κατάθεσης (άρθρο 3 του ν. 5638/1932).

Επομένως, ο συνταξιοδοτικός φορέας δεν δύναται να στραφεί κατά των κληρονόμων αποβιώσαντος συνταξιούχου εκ μόνης της ιδιότητάς τους ως κληρονόμων για να αναζητήσει από αυτούς το αχρεωστήτως καταβληθέν στον λογαριασμό του αποβιώσαντος συνταξιούχου ποσό σύνταξης μετά τον θάνατό του.

Για να είναι νόμιμος ένας τέτοιος καταλογισμός θα πρέπει το Ταμείο να επικαλεστεί και να αποδείξει πως οι κληρονόμοι του συνταξιούχου πράγματι εισέπραξαν μετά τον θάνατό του τα καταβληθέντα σε τραπεζικό λογαριασμό του οποίου δεν είναι συνδικαιούχοι ποσά

 

Σχετικά: Κοινός τραπεζικός λογαριασμός. Τι ισχύει αν πεθάνει κάποιος από τους δικαιούχους

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης


Πηγή