Ανάθεση επιστημονικής & παιδαγωγικής ευθύνης στους συντονιστές σε ΔΠΕ Κέρκυρας και ΔΠΕ Λευκάδας.

Ανάθεση επιστημονικής & παιδαγωγικής ευθύνης στους συντονιστές σε ΔΠΕ Κέρκυρας και ΔΠΕ Λευκάδας.

Ανάθεση επιστημονικής & παιδαγωγικής ευθύνης στους/στις συντονιστές/τριες εκπαιδευτικού έργου

Αναθέτουμε την επιστημονική & παιδαγωγική ευθύνη των Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Κέρκυρας και της Δ.Π.Ε. Λευκάδας .

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

ΨΑΔΛ4653ΠΣ-ΙΘ2 πηγή: http://www.alfavita.gr/


Πηγή