Δωρεά της “Μυκήναι ΑΕ” στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας

Σύμφωνα με απόφαση του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος εγκρίθηκε η αποδοχή δωρεάς υλικών και μηχανημάτων για την κάλυψη αναγκών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λευκάδας. Πιο συγκεκριμένα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜ

1. ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ 220V KRAFT 4 2. ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

2΄΄ KRAFT 2

3. ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 2΄΄ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 2

4. ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ SYDAINA 50cm 2

5. ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ SYDAINA ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ 2

6. ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ 25lt 1

7. ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ 18lt 1

8. ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ UNIOR 7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 1

9 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ UNIOR 59

10 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ UNIOR 79

11 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ UNIOR 30

12 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ UNIOR 88

13 ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ UNIOR 14

14 ΚΟΥΤΕΣ ΧΑΡΤΙ Α4

Σύμφωνα πάντα με την ίδια απόφαση τα ανωτέρω υλικά, σύμφωνα με τα προσκομιθέντα τεχνικά φυλλάδια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν βάση των οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή τους. Θα ακολουθήσει χρεοπίστωση σύμφωνα με τα ισχύοντα. και στο δωρητή θα αποσταλεί ευχαριστήρια επιστολή.

Πηγή: meganisinews.eu


Πηγή