Στοιχεία για το προσωπικό του ΦοΔΣΑ ζητά η “Ζακυνθινή Αναγέννηση”

Επειδή αποτελεί πάγια τακτική της διοίκησης του ΦοΔΣΑ και της δημοτικής αρχής η μετάθεση των ευθυνών στην κριτική που τους ασκείται για τις πολλαπλές ανεπάρκειες του στην διαχείριση των απορριμάτων.
Δελτίο Τύπου

Επειδή και κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιχείρησαν να απαντήσουν στην κριτική της παράταξης μας, δίνοντας αντιφατικά και αλληλοσυγκρουόμενα στοιχεία για το προσωπικό που εργάζεται σήμερα στον ΦοΔΣΑ.

Διαπιστώνοντας παράλληλα ότι στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΦοΔΣΑ για το κόστος της αποκομιδής των απορριμάτων, που ψήφισε στην ίδια συνεδρίαση η δημοτική πλειοψηφία αναφέρεται ρητά ότι εργάζονται σήμερα στον φορέα δεκαπέντε (15) οδηγοί, είκοσι οκτώ (28) εργάτες και επτά (7) χειριστές/τεχνίτες/ επόπτες. Όλοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου και επιβαρύνουν με την μισθοδοσία τους το κόστος της αποκομιδής.

Η “Ζακυνθινή Αναγέννηση” ζητά από την διοίκηση του ΦοΔΣΑ να δώσει στην δημοσιότητα:

1. Το αναλυτικό οργανόγραμμα του φορέα ( Διευθύνσεις, Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία) καθώς και τις προβλεπόμενες θέσεις εργασίας

2. Την αναλυτική κάλυψη αυτού του οργανογράμματος με το προσωπικό, που περιγράφεται στην προγραμματική σύμβαση ( σύνολο πενήντα ( 50) άτομα)

3. Τον ακριβή αριθμό του προσωπικού ( οδηγοί και εργάτες ) που απασχολούνται στην αποκομιδή, από το σύνολο των σαράντα τριών (43) που αναφέρονται στην προγραμματική σύμβαση. Να γίνει επιμερισμός των αναγκών κατά τη τουριστική περίοδο και μη τουριστική περίοδο

4. Στοιχεία για των σύνολο του εποχιακού προσωπικού (δίμηνες,τρίμηνες συμβάσεις ) που εργάστηκαν το 2018.

5. Επίσημα στοιχεία, πόσοι μόνιμοι εργαζόμενοι έχουν ήδη προσληφθεί μέσα από τις διαδικασίες της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ και πόσοι αναμένονται από το σύνολο των είκοσι θέσεων;

6. Αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των 8μηνων θέσεων κοινωφελούς εργασίας του προγράμματος του ΟΑΕΔ που θα ενισχύσουν την καθαριότητα από το σύνολο των 150 θέσεων που έχει λάβει ο δήμος και ήδη έχουν αρχίσει να προσέρχονται


Πηγή