Στο 1ο και το 12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου θα λειτουργήσουν οι Ζ.Ε.Π.

Mε συμπληρωματική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας νέες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.

Στην Αιτωλοακαρνανία πρόκειται για το 1ο και 12ο Δημοτικό Σχολείο. Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), έχουν στόχο την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (αλλοδαπούς, παλιννοστούντες, ρομά, μουσουλμανόπαιδες) στο εκπαιδευτικό σύστημα, μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης.
Στις τάξεις φοιτούν μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Ο μικρότερος αριθμός μαθητών/τριών με τον οποίο δημιουργούνται ΖΕΠ, είναι 7 και ο μεγαλύτερος αριθμός 17. Σε κάθε Τάξη Υποδοχής, δύνανται να συμμετέχουν μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σε διαφορετικές τάξεις της ίδιας βαθμίδας.


Πηγή