Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο.

Δήμος Κέρκυρας Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο.

Συνεδριάζει την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας, στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Μον Ρεπό.

Πρόκειται για την 25η τακτική συνεδρίαση και τα θέματα είναι τα εξής:

 • Υποβολή αιτήματος εξαίρεσης των ακινήτων, στο Δήμο Κέρκυρας, από την ένταξή τους στο Υπερταμείο (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη «Ανάπτυξη διεθνούς εμβέλειας «Φεστιβάλ Πόλης» Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Εργασίες συντήρησης & επισκευής των αποδυτηρίων του γηπέδου Αργυράδων» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Αποδοχή χρηματοδότησης των πράξεων α) «Συντήρηση – αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Κέρκυρας» και β) «Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις τεχνικών έργων – αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Κέρκυρας» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση εκτέλεσης μικροεπεκτάσεων δικτύου δημοτικού φωτισμού (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • Έγκριση χορηγήσεως 4ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 1 «Σχολικό κέντρο πρώην Δήμου Μελιτειέων» της πράξης «Σχολικό Κέντρο στα Βραγκανιώτικα Δ.Ε. Μελιτειέων Κέρκυρας» στην ανάδοχο εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων» στον ανάδοχο «ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Αλευροπάρι του π. Δήμου Μελιτειέων», στον ανάδοχο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε.Δ.Ε.» Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών», στον ανάδοχο «ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΟΥΚΑΣ Ε.Δ.Ε.» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως των εργασιών του έργου «Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μελιτειέων – Κορισσίων – Λευκιμμαίων», στον ανάδοχο «Μιχαήλ Μίαρης και ΣΙΑ Ε.Ε.» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων και Φαιάκων» στον ανάδοχο «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση – βελτίωση Ναυσιθόειου Γυμναστηρίου» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «Επείγουσες εργασίες επισκευής φθορών από τις πρόσφατες πλημμύρες στο δημοτικό οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Κορισσίων του Δήμου Κέρκυρας», αναδόχου «ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση ΝΟΤΟΣ ΜΠΕΤΟΝ πρώην Δήμου Λευκιμμαίων, 7ου υποέργου της πράξης «Αποκαταστάσεις χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δήμου Κέρκυρας (Δ.Δ. Εσπερίων, Δ.Δ. Θιναλίου, Δ.Δ. Μελιτειέων και Δ.Δ. Λευκιμμαίων)», αναδόχου «Γ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ – ΕΔΕ» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • Απόρριψη έντασης της αναδόχου εταιρείας «Γ.Β. ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας περί επιβολής ποινικής ρήτρας για υπέρβαση συνολικής προθεσμίας του έργου «Επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ασφαλείας καταφυγίου τουριστικών σκαφών Μπενιτσών» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • Αίτημα τροποποίησης απόφασης (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • Περί δυνατότητας κατάθεσης ένδικων μέσων σχετικά με τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Κέρκυρας, για το έτος 2018, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 31/2018 (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • Λήψη Απόφασης επί της από 12ης/05/2017 ένστασης του Αναδόχου «ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ» του έργου «Αποκατάσταση Κυττάρου Α΄ ΧΥΤΑ Τεμπλονίου» κατά της με αριθμ. οικ. 20112/26-04-2017 απόφασης έκπτωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής:΅κ. Α. Γουλής).
 • Αποχαρακτηρισμός οικογενειακού τάφου με το καθεστώς της τριετίας στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Κέρκυρας (Α΄ Αριστερό, Γραμμή 12, Ν.6) (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • Αποχαρακτηρισμός οικογενειακού τάφου με το καθεστώς της τριετίας στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Κέρκυρας (Α΄ Αριστερό, Γραμμή 10, Ν.4) (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμόν 36-22/23-10-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμορφώσεως του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμόν 33-9/24-09-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά τη υπ’ αριθμόν 339/2018 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμόν 36-6/23-10-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί έγκρισης άσκησης ενδίκων μέσων για την απόδοση του δημοτικού ακινήτου «Καφετέρια ΕΝ ΠΛΩ» στο Φαληράκι, λόγω λήξης της μίσθωσης (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Έγκριση παράτασης της εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος επί της οδού Καλοχαιρέτου αρ. 3, στη Δ.Ε. Κερκυραίων, που ανήκει στο Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης ΕΛΕΝΗΣ – ΑΡΜΕΝΗ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-1/29-08-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (υπόθεση «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.») (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Μη έγκριση αιτήματος της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ περί πρόωρης λύσης της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματου ταμειολογιστικού μηχανήματος (Α.Τ.Μ.) (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις Κ.Ο.Κ., λόγω εξόφλησης επ΄ ονόματι κ.κ. Σ. Λιούμπα, Α. Ζάχου, Ι. Αρμένη, Π. Λάσκαρι, Α. Κατσαρού, Η – Χ. Γρίβα, A. Goro, Σ. Πηγή, Χ. Τουρτούρη (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις Κ.Ο.Κ., λόγω εξόφλησης επ΄ ονόματι της Εταιρείας «LEASEPLAN HELLAS Α.Ε.» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις Κ.Ο.Κ., επ΄ ονόματι κ.κ. Ι. Γραμμένου, Α. Αλτάνη, Κ. Νικοπάσχου, Σ. Τσιριγγάκη (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις Κ.Ο.Κ., επ’ ονόματι κ.κ. Caskova Gabriel, Hadaj Viktor, κ. Αυγούστη, Qesko Thim, Β. Ασπιώτη, Γ. Δέπη (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήση Κ.Ο.Κ., επ’ ονόματι κ. Α. Γραμμένου του Γεωργίου (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Ορθή επανάληψη Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθμόν 21-798/21-12-2017, λόγω εσφαλμένης εγγραφής του ποσού διαγραφής (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις Κ.Ο.Κ., επ’ ονόματι κ. Κ. Σφήκα του Δημοσθένη (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι της Εταιρείας «EUROLEASE FLEET SERVICES Α.Ε.» (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι κ. Κ. Γκίνη του Αντωνίου (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Διαγραφή κλήσεων Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι κ. Ε.Σ. Μούτσου του Χριστόδουλου (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήση Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι κ. Κ. Πρίφτη του Στέφανο (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι κ. Δ. Γαβριήλ και Εταιρείας «Βασιλάκη Μαριετίνας & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι κ.κ. Α. Μηνά, Στ. Σούκερα, Ν. Τσάνου, Δ. Δεληφώτη Α. Λειβαδιώτη, Θ. Βλάχου (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Αποδοχή εποχιακής λειτουργίας του ξενοδοχείου με το διακριτικό τίτλο «ΠΗΝΕΛΟΠΗ», περιοχή Κρεβατσούλα – Δασιά, Δ.Κ. Κ. Κορακιάνας Δ.Ε. Φαιάκων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως διάρκειας της σύμβασης «Προμήθεια απορριμματοδεκτών» Τμήμα 1: Μεταλλικοί Απορριμματοδέκτες (Εισηγητής: κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
 • Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως διάρκειας της σύμβασης «Προμήθεια απορριμματοδεκτών» Τμήμα 3: Υπόγειοι κάδοι και ανταλλακτικά (Εισηγητής: κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
 • Κατανομή ποσού Γ’ δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Μ. Πρεντουλής).
 • Έγκριση μετεγκατάστασης πυροσβεστικού κλιμακίου Αργυράδων της Δ.Ε. Κορισσίων του Δήμου Κέρκυρας, στο χώρο του π. δημοτικού σχολείου στη περιοχή Μεσογγή της Δ.Ε. Μελιτειέων (Εισηγητής : κ. Μ. Πρεντουλής).
 • Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6733.001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» για την έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης σε άπορο δημότη κ. Κ.Γ. του Χριστοφόρου (Εισηγητής: κ. Α. Σκούπουρας).
 • Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6733.001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» για την έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης σε άπορο δημότη κ. Μ.Β. του Τριανταφύλλου (Εισηγητής: κ. Α. Σκούπουρας)
 • Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6733.001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» για την έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης σε άπορο δημότη κ. Ι.Χ. του Αναστασίου (Εισηγητής: κ. Α. Σκούπουρας).
 • Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6733.001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» για την έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης σε άπορο δημότη κ. Μ.Γ. του Κωνσταντίνου (Εισηγητής: κ. Α. Σκούπουρας).
 • Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία» για την οικονομική επιχορήγηση της Φιλαρμονικής Εταιρείας «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 • Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία» για την οικονομική επιχορήγηση του Εκπολιτιστικού Καλλιτεχνικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας «Ο ΛΑΟΔΑΜΑΣ» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 • Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία» για την οικονομική επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 • Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6739.007 για τη «χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε πολίτες, που πλήττονται από φυσικές καταστροφές (αντικατάσταση οικοσκευής λόγω πλημμύρας 11-11-2017)» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 • Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης δωρεάν ελέγχου μέτρησης οστικής πυκνότητας στο Δήμο Κέρκυρας με την συνδιοργάνωση από κοινού με το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 6 & 7 Νοεμβρίου 2018» (Εισηγητής κ. Α. Σκούπουρας).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμόν 10-18/26-09-2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Αίτηση κ. Γεωργίου Σελλά του Νικολάου περί επανάληψης συζήτησης της υπ’ αριθμ. 5-7/30-04-2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας περί «χορήγηση βεβαίωσης σημείου αφετηρίας – τερματισμού τουριστικού τρένου της εταιρείας ΤΣΟΚΑΣ – ΚΑΛΟΥΔΗΣ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 4/08/07-03-2018 γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-7/30-04-2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας (Ορθή Επανάληψη) με θέμα «Χορήγηση βεβαίωσης σημείου αφετηρίας – τερματισμού τουριστικού τραίνου της εταιρείας «ΤΣΟΚΑΣ – ΚΑΛΟΥΔΗΣ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 4/08/07-03-2018 γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 • Επιβολή προστίμου στο Μορφωτικό & Πολιτιστικό Σύλλογο ΚΡΗΤΩΝ Η ΚΡΗΤΗ, λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 • Επιβολή προστίμου στον Εξωραϊστικό & Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γουβιών, λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 • Επιβολή προστίμου στον Εξωραϊστικό & Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γουβιών, λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 • Επιβολή προστίμου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κανονίου, λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 • Επιβολή προστίμου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρωμαίικου & Αγ. Νικολάου Τ.Κ. Καναλίων Δήμου Κέρκυρας, λόγων διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 • Επιβολή προστίμου στον κ. Αυλωνίτη Σπυρίδων του Γεωργίου , λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 • Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» για τη μετάβαση του Αντιδημάρχου Τουρισμού κ. Βασιλείου Καββαδία στην Βενετία Ιταλίας.(Εισηγητής : κ. Β.Καββαδίας).
 • Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» για την μετάβαση του Αντιδημάρχου Τουρισμού του Δήμου Κέρκυρας κ. Β. Καββαδία, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2018» (Εισηγητής: κ. Β. Καββαδίας).
 • Ορθή Επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 21-549/17-09-2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την μετακίνηση του Αντιδημάρχου Τουρισμού κ. Β. Καββαδία (Εισηγητής: κ. Β. Καββαδίας).
 • Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» για τη μετάβαση του Δημάρχου του Δήμου Κέρκυρας στο Ναϊρόμπι της Κένυας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» για τη μετάβαση του Δημάρχου του Δήμου Κέρκυρας στο Βελιγράδι» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 • Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» για τη μετακίνηση των Αντιδημάρχων Θεονύμφης Αθανασίας (Νόνη) Μάστορα και Θεόδωρου Λουκανάρη, στην Αθήνα (Εισηγητές: Θ.Α. Μάστορα και Θ. Λουκανάρης).
 • Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» για τη μετάβαση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Α. Γουλή στις Βρυξέλλες.(Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 • Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» για τη μετάβαση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Α. Γουλή στην Αθήνα. (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 • Αίτηση του Δημοτικού Συμβούλου της Παρατάξεως της Πλειοψηφίας κ. Νικολάου Αναστασόπουλου περί χορηγήσεως αδείας από τις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω επαγγελματικών του υποχρεώσεων (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
 • Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Μελιτειέων – Κορισσίων – Λευκιμμαίων».
 • Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση Αυλής Δημοτικού Σχολείου Ποταμού Δ.Κ. Κερκυραίων».
 • Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ασφαλείας καταφυγίου τουριστικών σκαφών Μπενιτσών».


Πηγή