Τοπικά Leader Αλιείας: Ευκαιρία και για την Κυλλήνη

Μπαίνουν οι βάσεις για την προκήρυξη των τοπικών Leader Αλιείας, αφού μετά την ορισμό των αναπτυξιακών εταιρειών τον περασμένο Αύγουστο που θα αναλάβουν τον ρόλο του ενδιάμεσου φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, υπεγράφη και η υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται και οι κανόνες ενίσχυσής τους.

Ειδικότερα με την απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, καθορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες για την υλοποίηση των δράσεων που αφορούν σε δαπάνες λειτουργίας και συντονισμού των Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας, στο πλαίσιο του μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (μόνο για δράσεις που αφορούν δαπάνες λειτουργίας και συντονισμού)» της Προτεραιότητας 4 ‘Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής’ του Ε. Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑΛΘ 2014-2020). Όπως επισημαίνεται στην απόφαση «η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών αρχίζει από την επομένη της κατάθεσης του Φακέλου Β στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014 – 2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020 και μέχρι τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή μέχρι και την 31η.12.2023».

Με την υπουργική απόφαση ξεκαθάρισε το ποσοστό που θα αναγνωρίζεται και θα καταβάλλεται για τις δαπάνες λειτουργίας και το συντονισμό των Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας.

Αυτό ορίστηκε έως το 25% των συνολικών εξόδων.
Ενώ η κάλυψη της ενίσχυσης θα φτάσει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Με αυτό το LEADER θα μπορούν να καλυφθούν και τα έξοδα για να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά με τον αλιευτικό τουρισμό.


Πηγή