Βραδιάζει… Μιά Γύρα με απ’ όλα!

Βραδιάζει… Μιά Γύρα με απ’ όλα! – Φωτογραφία: Γιώργος Σταματέλος


Πηγή