Ιερά Μονή Φανερωμένης: Πρόγραμμα αγίου 40ημέρου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΗΜΕΡΟΥ

Εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Φανερωμένης καὶ εἰς τὰ Ἱ. Μετόχια

1. Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν θὰ τελείται Θεία Λειτουργία εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς Ἱ. Μονῆς. Ἀπὸ 5:15π.μ.- 8:00 π.μ.
Κάθε Τετάρτη βράδυ πρὸς Πέμπτη θὰ τελεῖται μικρὴ Άγρυπνία.
Ἀπὸ 20:00 μ.μ. – 00:45 π.μ.
Καθὲ Σάββατο ἡ Θεία Λειτουργία τὸ πρωΐ ἀπό 6:00 π.μ. – 8:30 π.μ
Κάθε Κυριακὴ ἡ Θεία Λειτουργία τὸ πρωΐ 6:00 π.μ. – 10:30 π.μ.

2. Παράλληλα θὰ τελεῖται καὶ στὰ Ἱ. Μετόχια Θ. Λειτουργία ὡς ἑξῆς:
Α’ 24 Νοεμβρίου Σάββατο – Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Μετὸχι τῆς Μεταμορφώσεως στὸ Μεγανήσι. Ἀπό 7:00 – 9:00 π.μ.
Β’ 30 Νοεμβρίου Παρασκευὴ – Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Μετόχι τῆς Παναγίας τῶν Κήπων Καλαμητσίου. Ἀπὸ 7:00 – 9:00π.μ.
Γ’ 1 Δεκεμβρὶου Σάββατο – Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Μετόχι τῆς Μεταμορφώσεως στὸ Μεγανήσι. Ἀπό 7:00 – 9:00 π.μ.
Δ’ 2 Δεκεμβρίου Κυριακὴ – Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς Πλατυστόμων. Ἀπό 7:00 π.μ. – 10:00 π.μ.
Ε’ 4 Δεκεμβρίου Τρίτη – Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Μετόχι τῆς Ἀναλήψεως στὸ Φρύνι. Ἀπὸ 7:00 π.μ. – 9:00 π.μ.
ΣΤ’ 7 Δεκεμβρίου Παρασκευὴ – Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Μετόχι τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἀπὸ 7:00 π.μ. – 9:00 π.μ.
Ζ’ 12 Δεκεμβρίου Τετάρτη – Ἑσπερινὸς & Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Μετόχι τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Καλαμητσίου.
Ἑσπερινὸς. 17:00
Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία. Ἀπό 7 π.μ. – 10:00 π.μ.
Η’ 15 Δεκεμβρὶου Σάββατο – Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Μετόχι τῆς Μεταμορφώσεως στὸ Μεγανήσι. Ἀπό 7:00 – 9:00 π.μ.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ


Πηγή