Κέρκυρα: Στο Δημοτικό Συμβούλιο οι μισθωτές της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς.

Δήμος Κέρκυρας Κέρκυρα: Στο Δημοτικό Συμβούλιο οι μισθωτές της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκονται τα μέλη του σωματείου της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς, με αφορμή το θέμα που υπάρχει την ημερήσια διάταξη και αφορά την έγκριση εκμίσθωσης των καταστημάτων.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την εισήγηση προβλέπεται με βάση την απόφαση του ελήφθη στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 17-9-2018, η εκμίσθωση να γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία της οποίας τους όρους ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης με βάση την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας αναθεωρείται το τοπογραφικό διάγραμμα και δημοπρατούνται όλα τα καταστήματα επεκτείνοντας παράλληλα την χρήση τους.

Μισθωτές Λαϊκής: Δεν έχουμε ενημερωθεί

Οι μισθωτές της Λαϊκής Αγοράς όπως δήλωσε στο Corfutvnews η Πρόεδρος του Σωματείου Ελευθερία Μπούκη θέλουν να αναβληθεί το σημερινό θέμα, καθώς όπως υποστηρίζουν δεν έχουν καμία ενημέρωση για τις αλλαγές.


Πηγή