Ορφέας

Το παραδοσιακό κτίριο του μουσικοφιλολογικού Ομίλου «Ορφέας Λευκάδας» στην οδό Στεφανίτση, στο ιστορικό κέντρο της Λευκάδας.

Σκίτσο του Κωνσταντίνου Σκλαβενίτη:


Πηγή