Πάτρα: Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την ανάπλαση πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου – Μέχρι 11 Νοεμβρίου

Μελέτη Ενοποίησης σημείων ενδιαφέροντος και ανάπλαση της περιοχής πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου «Πατρών» είναι ο τίτλος Πανελλήνιου διαγωνισμού ιδεών με απονομή βραβείων που προκηρύσσει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο να αναδειχθούν οι καλύτερες δυνατές προτάσεις ιδεών για την ανάδειξη της βόρειας εισόδου της Πάτρας και την δημιουργία Περιαστικού Πάρκου Πολιτισμού. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών με σκοπό την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής ιδέας-πρότασης που θα έχει ως σκοπό την ανάδειξη, αξιοποίηση και ανάπτυξη της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμορφολογία της (ανάγλυφο, υψομετρικές διαφορές), τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της όπως φυσικά τοπία (π.χ. η φυσική […]


Πηγή