Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Δελτία μετακίνησης σε άτομα με αναπηρίες για το 2018.

Π.Ι.Ν Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Δελτία μετακίνησης σε άτομα με αναπηρίες για το 2018.

Σύμφωνα με Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, χορηγούνται Δελτία Μετακίνησης σε άτομα με αναπηρίες για το έτος 2018.

Για την έκδοση ή θεώρηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) των Δήμων τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

H ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 5η -11-2018 και λήξης η 31η -12-2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως παρακάτω:

  • Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας (2661362121-122)

  • Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ( 2695360304)

  • Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (2671362701-703)

  • Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (2645360733-734)


Πηγή