Ξεκινά η λειτουργία της 2ης Τοπικής Ομάδας Υγείας των Ιονίων Νήσων.

Υγεία Ξεκινά η λειτουργία της 2ης Τοπικής Ομάδας Υγείας των Ιονίων Νήσων.

Όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 ξεκινά η λειτουργία της 2ης Τοπικής Ομάδας Υγείας των Ιονίων Νήσων και 1η Τοπική Ομάδα Υγείας Κέρκυρας επί της οδού 9η Πάροδος Ι. Θεοτόκη ΤΚ 49100 Κέρκυρα.

Η Τοπική Ομάδα Υγείας Κέρκυρας είναι στελεχωμένη με ειδικευμένο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό, άρτια εξοπλισμένη και θα λειτουργεί από τις 07:00 έως τις 22:00.

Η Γραμμή επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Τ.ΟΜ.Υ Κέρκυρας και του Τηλεφωνικού Κέντρου είναι: 2661096916.
Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: [email protected]

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία, από την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018.

Οι ΤΟΜΥ λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς διακρίσεις.


Πηγή