Υποβολή αίτησης για προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο Λιμάνι του Αστακού

Έκτακτη συνεδρίαση στις είκοσι μία (21η) του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα: 1. Υποβολή αίτησης στήριξης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο Λιμάνι του Αστακού» στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3 και εξουσιοδότηση Υπαλλήλων Δήμου Ξηρομέρου για την υποβολή αίτησης στήριξης. 2. Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με τον Δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο Λιμάνι του Αστακού», στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3. Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της άμεσης ανάγκης για την έγκαιρη υποβολή αίτησης στήριξης για την κατασκευή του ανωτέρω έργου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Συνάντηση Φαρμάκη με τους Δημάρχους Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)


Πηγή