Απορίες και ερωτηματικά για τον Κινηματογράφο «Απόλλωνα»

Απορίες και ερωτηματικά αναγνώστη για τον Κινηματογράφο «Απόλλωνα»

«Με απορία παρακολουθώ την απραξία των δημοτικών συμβούλων, (εκτός ηχηρών πράγματι εξαιρέσεων), αναφορικά με την δαπάνη της μελέτης για τον κινηματογράφο Απόλλωνα, έτσι όπως παρακολούθησα την συζήτηση στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ρωτώντας μαθαίνει κάνεις πολλά…

Με πολύ μεγάλη δυσκολία ένεκα άλλων αναγκών αγοράστηκε και πολύ σωστά.

Με πολύ μεγάλες οικονομικές θυσίες αλλά με την καθοριστική συμβολή στην μελέτη διαμόρφωσης του Απόλλωνα από τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου, (που ρωτώντας έμαθα ότι ήταν δεν ήταν τότε 3-4 μηχανικοί), και την συνδρομή ειδικών για τον εξοπλισμό τέτοιων αιθουσών κινηματογράφος λειτούργησε μέχρι την πυρκαγιά.

Έχω όμως ορισμένα ερωτηματικά αναφορικά με το τεράστιο κόστος ΜΟΝΟ της μελέτης. Λένε για περίπου 78000Ε!! Πολύ μεγάλο ποσό.

Άρα τι να συμπεράνω για το κόστος αποκατάστασης της αίθουσας? Το διπλάσιο? Με τι χρήματα? Πότε?

Ερωτώ όμως γιατί οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου που σήμερα έχουν 15-16 μηχανικούς δεν μπορούν να κάνουν την μελέτη, (όπως έκαναν παλιότερα οι πολύ λιγότεροι συνάδελφοι τους), έχοντας μάλιστα σαν βάση τις προηγούμενες μελέτες.

Γιατί δηλαδή η δημοτική αρχή δεν κάνει μια μεγάλη οικονομία ώστε να έχει τα χρήματα για την αποκατάσταση κι όχι για την μελέτη.

Εξ άλλου αποκατάσταση θα γίνει σε κτίριο και εξοπλισμό, αν και δεν χάθηκαν τα βασικά μηχανήματα, απ’ ότι ακούστηκε.

Ευχαριστώ πολύ και καλές γιορτές

Ένας δημότης σινεφίλ (γαλλική cinéphile)»


Πηγή