Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Λύκειου Ελληνίδων

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου

Τιμητική Πρόσκληση ΛΕΑ χριστουγιεννάτικη εκδήλωση


Πηγή