Διακήρυξη Διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείων για το 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου και το Γυμνάσιο – Λ.Τ Μεσοβουνίω […]

Περίληψη διακηρύξεων – Πληροφορίες

Η Σχολική Επιτροπή B' βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κεφαλονιάς προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου Σχολικού Συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου Αργοστολίου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Β' Βάθμιας σχολικής επιτροπής Δήμου Κεφαλονιάς (Λεωφ Βεργωτή 160- Αργοστόλι) στις 19/12/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ.

Ο Πλήρης φάκελος υποψηφίου με τα δικαιολογητικά (όπως αναλυτικά καθορίζονται στην προκήρυξη-Απόφαση ΔΣ 43/2018 με ΑΔΑ: 78Υ8ΟΚΞΡ-Π30) θα παραδίδεται από την Δευτέρα 10/12/2018 και από ώρα 09.00πμ έως 12.00πμ και όλες τις εργάσιμες ημέρες έως και την Τετάρτη 19/12/2018 και ώρα 12.00π.μ ,στο Γραφείο Σχολικής επιτροπής Β’Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλονιάς(επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού) –Λεωφ Βεργωτή 160-Ισόγειο -υπεύθυνος κος Βουτσινάς Φραγκίσκος τηλ επικ:2671027151

Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται πλήρης και σφραγισμένοι-κλειστοί από τον υποψήφιο –ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται :

  1. Στο Γραφείο του 2ου Γυμνασίου Κεραμειών τηλ. 2671028201, υπεύθυνος κος Βουτσινάς Νικόλαος –Δντης σχολείου.
  2. Στο Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Β’Βάθμιας εκπαίδευσης (Λεωφ Βεργωτή 160 28100-Αργοστόλι) , υπεύθυνος κος Βουτσινάς Φραγκίσκος τηλ 2671027151 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα 10/12/2018).
  3. Στο Διαδίκτυο και στην δνση: https://diavgeia.gov.gr/ με αριθμο ΑΔΑ : 78Υ8ΟΚΞΡ-Π30

Η Σχολική Επιτροπή B' βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κεφαλονιάς προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου-Λ.Τ Μεσοβουνίων.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Β' Βάθμιας σχολικής επιτροπής Δήμου Κεφαλονιάς (Λεωφ Βεργωτή 160- Αργοστόλι) στις 19/12/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ.

Ο Πλήρης φάκελος υποψηφίου με τα δικαιολογητικά (όπως αναλυτικά καθορίζονται στην προκήρυξη-Απόφαση ΔΣ 44/2018 με ΑΔΑ: 7ΜΣ4ΟΚΞΡ-Α71) θα παραδίδεται από την Δευτέρα 10/12/2018 και από ώρα 09.00πμ έως 12.00πμ και όλες τις εργάσιμες ημέρες έως και την Τετάρτη 19/12/2018 και ώρα 13.00π.μ ,στο Γραφείο Σχολικής επιτροπής Β’Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλονιάς(επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού) –Λεωφ Βεργωτή 160-Ισόγειο -υπεύθυνος κος Βουτσινάς Φραγκίσκος τηλ επικ:2671027151

Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται πλήρης και σφραγισμένοι-κλειστοί

από τον υποψήφιο –ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το

σκοπό αυτό πρόσωπο.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται :

  1. Στο Γραφείο του Γυμνασίου ΛΤ Μεσοβουνίων τηλ. 26740 51333, υπεύθυνη κα Τσούτση Ουρανία –Δντρια σχολείου.
  2. Στο Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Β’Βάθμιας εκπαίδευσης (Λεωφ Βεργωτή 160 28100-Αργοστόλι) , υπεύθυνος κος Βουτσινάς Φραγκίσκος τηλ 2671027151 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα 10/12/2018).
  3. Στο Διαδίκτυο και στην δνση: https://diavgeia.gov.gr/ με αριθμό ΑΔΑ : 7ΜΣ4ΟΚΞΡ-Α71

Η Πρόεδρος

ΚΟΥΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ


Πηγή