Εθελοντές Πυροσβέστες: Οι αφανείς ήρωες – Πόσοι υπηρετούν στην Ηλεία

Η 5η Δεκεμβρίου έχει οριστεί ως παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού και στο πλαίσιο αυτής εορτάστηκε χθες στη χώρα μας η ημέρα του Εθελοντή Πυροσβέστη.

Το patrisnews.com απευθύνθηκε στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και σας μεταφέρει όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη καθώς και τον αριθμό ενεργών εθελοντών Πυροσβεστών στην Ηλεία.

Η αποστολή:

Η αποστολή του εθελοντή πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως του δασικού πλούτου της χώρας, από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών. Η ανωτέρω αποστολή ασκείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πόσοι ενεργοί Εθελοντές Πυροσβέστες υπηρετούν στην Ηλεία

Το patrisnews.com σε συνεργασία με όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια της Ηλείας σας μεταφέρει αναλυτικά τον αριθμό των ενεργών Ενεργών Εθελοντών Πυροσβεστών στον Νομό:

Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου: 18

Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμαλιάδας: 7

Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών: 1

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ολυμπίας: 3

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κρεστένων: 5

*(Στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται και τα Κλιμάκια μαζί)

Ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη

Ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη καθιερώθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα, από τις αρχές της δεκαετίας 1990, με το Νόμο 1951/1991, ενώ σήμερα οι εθελοντές πυροσβέστες διέπονται πλέον από το Νόμο 4029/2011. Ο νέος Νόμος έχει ως σκοπό να αναβαθμίσει και να προωθήσει το θεσμό του εθελοντή πυροσβέστη. Μία σημαντική καινοτομία του νέου Νόμου είναι η εκπαίδευση του εθελοντή πυροσβέστη η οποία πλέον έχει ελάχιστη διάρκεια 120 ωρών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Είναι άξιο να τονιστεί ότι ζητήματα ασφαλιστικής κάλυψης και αστικής ευθύνης των εθελοντών πυροσβεστών έναντι τρίτων, καλύπτονται από τις διατάξεις των άρθρων 18 και 21 του εν λόγω Νόμου.

Η ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι άμισθη, επιφέρει υποχρεώσεις, ευθύνες και δεσμεύσεις, ενώ απαιτεί την αφιέρωση από τον προσωπικό χρόνο τουλάχιστον τριών οκτάωρων κάθε μήνα για εκτέλεση βάρδιας στον Πυροσβεστικό Σταθμό ή στο Κλιμάκιο όπου θα ενταχθούν

Προβλέπονται επίσης στο Ν. 4029/2011 διατάξεις που αφορούν την ίδρυση, προαγωγή Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Α΄ και Β΄ Τάξης και Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια) και τις αρμοδιότητές τους. Οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στην Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή της οποίας εδρεύουν.

Ποιοι μπορούν να γίνουν εθελοντές Πυροσβέστες

Δυνατότητα υποβολής αίτηση εθελοντή πυροσβέστη έχουν όσοι είναι από 18-55 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή σωματική και ψυχική υγεία, να κατέχουν τίτλους σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης και μην έχουν διωχθεί – καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη υποβάλλουν, απο 1η Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου, στην πλησιέστερη Επαγγελματική ή Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής στην οποία διαμένουν μόνιμα, σχετική αίτηση

Αιτήσεις μπορούν να κάνουν και αλλοδαποί, οι οποίοι μιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα αλλά κι έχουν βεβαίωση παραμονής τουλάχιστον τριών ετών στη χώρα.

Οι εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται, ανάλογα με τα προσόντα τους, στις εξής δύο κατηγορίες προσωπικού:

α) μάχιμοι εθελοντές πυροσβέστες και

β) οδηγοί-χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων.

Εκπαίδευση

Η Βασική εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) των υποψηφίων εθελοντών πυροσβεστών γίνεται υπό την ευθύνη και εποπτεία της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Έχει διάρκεια 120 ώρες και πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις των κατά τόπους Επαγγελματικών ή Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσίων ως παραρτήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η εκπαιδευτική περίοδος ξεκινάει κάθε χρόνο σε όλη την Ελλαδα το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και λήγει το 1ο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Μέσα σε αυτή την περίοδο διαμοιράζονται οι 120 ώρες ύστερα από συνενόηση των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους.

Η Θεωρητική Εκπαίδευση περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

· Πυροσβεστική Νομοθεσία

· Πυροσβεστική Τέχνη – Κανονισμός Ασκήσεων

· Δασικές Πυρκαγιές

· Διασώσεις, Πυροσβεστικά Οχήματα

· Κανόνες Επικοινωνίας

· Πρώτες Βοήθειες

Η Πρακτική Εκπαίδευση περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα:

· Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

· Αναπνευστικές συσκευές

· Στολές προστασίας

· Πυροσβεστικά οχήματα

· Φορητές αντλίες

· Εγκαταστάσεις ύδατος – Εγκαταστάσεις προσβολής

· Κλίμακες, Κάλοι διάσωσης

· Βοηθητικά πυροσβεστικά εργαλεία

· Συσκευές κοπής

· Φορητοί πυροσβεστήρες – μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα

· Διασωστικά οχήματα, εργαλεία και μέσα

· Ασύρματες επικοινωνίες

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι εθελοντές πυροσβέστες υποβάλλονται σε γραπτή και πρακτική εξέταση η οποία πραγματοποείται σε ένα από τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα του Φεβρουαρίου. Η αξιολόγηση της θεωρητικής εκπαίδευσης πραγματοποιείται με το σύστημα της γραπτής εξέτασης μέσω ερωτηματολογίου 40 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που καλύπτει όλη τη διδαχθείσα ύλη, διάρκειας 60 λεπτών. Σε κάθε ερώτηση δίδεται στον εξεταζόμενο, η επιλογή μεταξύ τεσσάρων πιθανών επιλογών (α), (β), (γ) και (δ). Σωστή θεωρείται μία και μόνη απάντηση, ενώ επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον 25 σωστές απαντήσεις. Στην πρακτική εξέταση ο υποψήφιος αξιολογείται με κλίμακα βαθμολόγησης από 0-20 ενώ επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει βαθμολογία 10 και άνω.

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος αποτύχει στη θεωρητική ή/και πρακτική εξέταση ή δεν προσέλθει, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση, και για μια μόνο φορά, στην επόμενη εκπαιδευτική περίοδο (μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) προκειμένου να συμμετάσχει στην διαδικασία των εξετάσεων, χωρίς να είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της σχολής από την αρχή.

Στους επιτυχόντες στη θεωρητική και πρακτική εξέταση χορηγείται πιστοποίηση εκπαίδευσης Εθελοντή Πυροσβέστη. Ακολούθως εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών, παραλαμβάνουν το Ειδικό Δελτίο Εθελοντή Πυροσβέστη και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους στις Επαγγελματικές και Εθελοντικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πατήστε εδώ για να αναζητήσετε την πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία στην περιοχή σας επιλέγοντας αρχικά την Περιφέρεια και στην συνέχεια την Υπηρεσία.

Αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Εθελοντής Πυροσβέστης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστών (ΠΕΕΠ) στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα.

Το Patrisnews.com ευχαριστεί θερμά για την βοήθεια το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς και την Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστών.


Πηγή