Σύμπλεγμα τριών βυζαντινών ναών στην Αγία Σοφία Θέρμου (VIDEO)

Από τη Μυρτιά, συνεχίζοντας προς το Θέρμο, συναντάμε το χωριό Αγία Σοφία, με τα άφθονα νερά, τις νεροτριβές και τα αιωνόβια πλατάνια της. Στο κοιμητήριο του χωριού υπάρχει ένα σύμπλεγμα τριών βυζαντινών ναών του 13ου αιώνα. Οι δίδυμοι ναοί των Ταξιαρχών και του Αγίου Νικολάου, καθώς και ο ερειπωμένος παλαιότερος ναός της Αγίας Σοφίας χτίστηκαν κατά τη διάρκεια της ηγεμονίας του Θωμά Νικηφόρου Αγγέλου (1296) από τη μητέρα του Άννα Κατακουζηνού. Υπάρχουν στο χώρο αυτό και ακρωτηριασμένες βυζαντινές επιγραφές του 14ου μάλλον αιώνα, ίσως επί αυτοκράτορα Κατακουζηνού. Σε μία από αυτές τις ακρωτηριασμένες λίθινες επιγραφές αναγράφεται το όνομα κάποιου Μιχαήλ Ζωριανού, ο οποίος ονομάζεται: «Ο Ταξιάρχης του Μεγάλου Δεσπότου και Δυσμικής φάλαγγος ο Πρωτοστάτωρ». Οι ναοί αυτοί στο κοιμητήριο της Αγίας Σοφίας είναι χτισμένοι με τους δόμους (λαξευμένα αγκωνάρια) του αρχαίου ναού των Αιτωλών που υπήρχε εκεί και ο οποίος ήταν αφιερωμένος στην «Αρτέμιδα Ηγεμόνη», που είναι άλλη ονομασία της αιτωλικής αυτής θεότητας.


Πηγή